skip to Main Content

Coalitie informeert Volkspartij niet

Donderdag 26 oktober was er een besluitvormende vergadering in het gemeentehuis van de gemeente Steenbergen. De verwachting was, dat op deze vergadering een motie zou worden ingebracht door de coalitie van VVD, Gewoon Lokaal en Progressief Samen. Deze motie zou gaan over het binnenhalen van een AZC in de gemeente Steenbergen.

Slechts enkele momenten voor de vergadering kregen wij via via signalen, dat deze motie vandaag niet zou worden ingebracht. Bij het vaststellen van de agenda bleken deze signalen te kloppen. Daarom heb ik namens de Volkspartij het volgende punt van orde gemaakt:

“Voorzitter als Volkspartij maak ik een punt van orde: door de coalitie en het college is er bij de opiniërende discussie over migratie de sterke verwachting gewekt dat er vandaag een motie zou komen over het toestaan van een AZC in de gemeente Steenbergen.

Groot is mijn verbazing dat ik nu geen motie zie van de coalitie en dat ik laat vandaag van oppositieleden moet horen, dat andere partijen wel gebeld zijn door coalitieleden met de mededeling dat er geen motie wordt ingediend. Kortom ik ben zeer verbaasd over deze gang van zaken. En gezien de grote opkomst van onze inwoners zijn meer mensen erg verrast. Ik wil deze mensen bedanken voor hun komst naar dit huis van de democratie. Mijn punt van orde is, dat ik dit zeker wil bespreken in het presidium, omdat ik deze gang van zaken niet oké vind en ik vind dat dit afbreuk doet aan het democratisch proces.”

Bij de vergadering was een grote opkomst van verontruste inwoners van onze gemeente Steenbergen. Deze mensen waren ook in de veronderstelling dat er een motie zou worden ingediend. Na het vaststellen van de agenda hebben deze mensen zeer teleurgesteld de raadszaal verlaten.

Als Volkspartij zijn wij teleurgesteld niet te zijn meegenomen door de coalitie in de besluitvorming over het wel of niet indienen van een motie. Uitsluiten van politiek partijen mag nooit gebeuren is onze mening.

Wij begrijpen de teleurstelling van onze inwoners en we willen daarom ook laten weten dat wij gekozen zijn om het debat te voeren in de raadszaal. Wij roepen dus alle inwoners op om je stem te laten horen waar het mag. Dus als er ingesproken kan worden bij een raadsvergadering of daarbuiten. Het debat in de raadszaal voeren wij voor u.

Hoe nu verder?

Wij roepen de coalitie op om duidelijkheid te verschaffen of er nog een motie komt, en zo ja wanneer deze motie zal worden ingediend. Geef ons als politieke partij, maar meer nog onze inwoners, de mensen waar u door bent gekozen, duidelijkheid.

Danker Kouwen

Fractievoorzitter Volkspartij

Back To Top