skip to Main Content

Cultuur en Sport

In het kort

  • Het functioneren van het Cromwiel verbeteren;
  • Verbetering van de waardering van vrijwilligers;
  • Meer vrijheden voor verenigingen om financiële middelen te genereren;

Gemeenschapshuizen

Het Cromwiel in Steenbergen functioneert onvoldoende. Het mag lijken dat verenigingen tevreden zijn, maar de investering rendeert niet. Het Cromwiel is aangewezen als ouderensoos als vervanging van de “De oude stempel”. Daar komt in de praktijk niets van terecht. Ernstig is dat de horeca in de ochtenden meestal gesloten is en het gebouw niet kan worden gebruikt. De ouderen in de gemeente snakken naar een eigen ontmoetingsruimte. Het is onbegrijpelijk dat dit wel functioneert in de dorpen van de gemeente maar niet in de stad Steenbergen.

Vele clubs en verenigingen hebben Het Cromwiel verlaten maar zouden liefst hun activiteiten in Het Cromwiel hebben behouden. De Volkspartij zal zich inspannen om dit opnieuw te realiseren.

Vrijwilligers

De gemeente Steenbergen is een sportgemeente maar het is niet vanzelfsprekend dat vele vrijwilligers dit mogelijk maken, daarom wil De Volkspartij de initiatieven van deze vrijwilligers faciliteren.

De waardering voor vrijwilligers is onvoldoende. Om deze belangrijke inzet te waarderen wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond zoals door de stichting CCVS werd georganiseerd nieuw leven in geblazen. De organisatie kan worden geregeld door vrijwilligers, niet door ambtenaren.

Sport, Kunst en Cultuur

Verenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale netwerk in Steenbergen. De Volkspartij wil waar mogelijk verenigingen stimuleren en faciliteren. We mogen niet vergeten dat wanneer er iets verdwijnt, dit niet snel meer zal terugkomen. Daarom vindt de Volkspartij dat verenigingen meer vrijheid moeten krijgen hun accommodaties in te zetten om ruimere financiële middelen te kunnen genereren en de mogelijkheid hebben om de sluitingstijd van kantines te verruimen. De Volkspartij verwacht dan ook dat verenigingen activiteiten buiten hun vereniging organiseren om bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten) uit hun isolement te halen. Dit alles draagt bij om gezond te blijven en graag in onze gemeente te willen blijven wonen, sporten en recreëren.

Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen via sport, toneel en muziek.

Kunst en cultuur moeten meer gestimuleerd worden in bijvoorbeeld meer uitvoeringen en voorstellingen.

Wij willen de komende periode geen verdere bezuinigingen op Sport, Kunst en Cultuur.
Sport en cultuur zijn de aanjager van sociale integratie. Het lid zijn van een vereniging gaat de eenzaamheid onder senioren tegen, maar is ook een geweldige kans voor jongeren om een plek binnen de gemeenschap te vinden.

Back To Top