skip to Main Content
Top 10 Volkspartij gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
  1. Stimuleren van leefbaarheid en voorzieningen in alle kernen. 
  2. Verkeersveiligheid en doorstroom verbeteren. 
  3. Geen AZC in gemeente Steenbergen.
  4. Stimuleren van werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie en toerisme.
  5. Afschaffen honden- en reclamebelasting.
  6. Voor groene energie maar geen windturbines.
  7. Beperken lastendruk voor alle inwoners en ondernemers.
  8. Milieustraat in Steenbergen behouden en uitbreiden.
  9. Sportaccommodaties op orde houden/brengen.
  10. Wel samenwerken met andere gemeenten maar geen herindeling.
Back To Top