skip to Main Content
Wat heeft de Volkspartij bereikt

Periode 2018 – 2022

De Volkspartij zit gedurende de periode 2018 – 2022 met 5 zetels in de gemeenteraad. Het eerste jaar in de oppositie, maar wel als tweede grootste partij van de gemeente. Na 1 jaar valt de coalitie van Gewoon Lokaal, VVD, CDA en D66. De VVD loopt weg en verzuimt haar verantwoordelijkheid te nemen.

De Volkspartij werd benaderd en vormt als echte bestuurderspartij een nieuwe coalitie met Gewoon Lokaal en CDA. Belangrijk punt van de Volkspartij is dat de lasten voor onze inwoners laag blijven en dat het welzijn van de bevolking van de gemeente Steenbergen op niveau blijft. Dat betekent dat er goed omgegaan moet worden met de financiële middelen die er zijn. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma komen in het coalitieakkoord te staan.

De vorige coalitie, samen met het college, heeft veel problemen doorgeschoven naar de huidige periode.

 • grote tekorten bij onder meer jeugdzorg (1,4 miljoen tekort),
 • foute calculatie van de renovatie van de haven in Dinteloord (minimaal 6 ton tekort), 
 • foute keuzes door de overname van panden bij Fort Henricus,
 • het tegenhouden van vestiging van goede bedrijven in de gemeente,
 • nog steeds te weinig woningbouw voor starters,
 • nog steeds veel verkeersoverlast,
 • veel problemen met seizoensarbeiders in de woonwijken,
 • en nog veel meer punten. 

Het gemeentebestuur in onze gemeente verdient de hoofdprijs als het gaat om vooruit schuiven van problemen of het bagatelliseren ervan. Dat de gemeenteraad en inwoners niet serieus genomen worden, is wel te zien aan de bijzonder kinderachtige, onprofessionele wijze waarop antwoord gegeven wordt op artikel 40 vragen. Ook het klakkeloos niet uitvoeren van moties begint uit de hand te lopen en moet zeker worden aangepakt. In het gemeentehuis wordt te vaak vergeten dat de gemeenteraad de baas is.

Na een jaar beginnen met een andere coalitie valt niet mee. Er zijn zaken in gang gezet, waar je het soms niet mee eens bent. Echter met gemotiveerde (burger)raadsleden, ondersteund door een groot ledenbestand met veel kennis van zaken, en een goed functionerende wethouder, Willy Knop, zijn de ambities groot en streven we naar het behalen van de vastgestelde doelen.

Wat is met de Volkspartij gerealiseerd of voorbereid om uit te voeren (2019 – heden):

Er kan gerust gesteld worden dat er tijdens de coalitieperiode met de Volkspartij, meer bereikt is in 3 jaar dan in de 10 jaar ervoor. Als er rekening gehouden wordt met alle doorgeschoven problemen, het stikstofprobleem (PAS), PFAS en vanaf 2020 de Corona crisis en de lijst bekijkt van behaalde resultaten, dan kun je dat alleen beamen.

De ambities van de coalitie met daarin de Volkspartij, worden stuk voor stuk gehaald. En dat is in de voorgaande jaren wel anders geweest. Enkele voorbeelden:

Economie

 • 3 nieuwe grote bedrijven op Nieuw Prinsenland (geschat: 100+ extra banen)
 • 3 kavels verkocht op AFC voor uitbreiding van bestaande bedrijven
 • Reinierpark uitverkocht (8 kavels verkocht geschat: 75 extra banen)
 • Nieuw regionaal strategisch bedrijventerrein ( 20 ha in ontwikkeling)
 • Nieuw lokaal MKB bedrijventerrein ( 10 ha in ontwikkeling )
 • Koopovereenkomst en realisatieovereenkomst Hotel A4
 • Coronafonds van 1 miljoen
 • Terras op de markt
 • Sfeerverlichting centrum Steenbergen
 • Kade Nieuw Prinsenland (in ontwikkeling)
 • Corona herstelplan Horeca
 • Zorgopleiding Tante Louise in Steenbergen
 • Overleggen met alle branche organisaties geïntensiveerd.
 • Overkoepelend overleg Ondernemend Steenbergen ( alle branches samen)

Algemeen

 • de app voor het legen van de vuilnisbakken
 • glijbanen bij de zwembaden
 • kleedkamers VV Steenbergen
 • geen extreem hoge windturbines in Dinteloord
 • geen zonneweiden in Oudland
 • initiatiefvoorstel woningen voor nestverlaters
 • ’t Cromwiel wordt weer gemeenschapshuis
 • de verkeersveiligheid wordt aangepakt, GVVP en onderzoek rondwegen
 • het zebrapad op de Fabrieksdijk
 • behoud van de bibliotheek
 • buitensporig dure uitbestedingen wordt een halt toe geroepen
 • landelijk gezien zeer lage verhoging van gemeentelijke heffingen met 2,8%
 • een slagboom bij de milieustraat tegen afval van buiten de gemeente
 • de mezenkastjes tegen de eikenrups
 • Containertuintjes rond de afvalbakken
 • Gevaar van ontgassen op de kaart gezet
 • Gevaarlijke Platanen vervangen
 • Motie een boom voor het leven aangenomen
 • Beleid arbeidsmigranten aangepast naar short stay opvang bij bedrijven
 • Geen gehoor gegeven om extra Afghanen op te nemen
 • Hondenbelasting weg
 • Motie nieuw Bravis ziekenhuis met openbaar vervoer bereikbaar

Nieuw Beleid

 • Motie aangenomen om de BOA pool aan te sturen vanuit Steenbergen
 • Situationeel grondbeleid
 • Omgevingswet (in ontwikkeling , op schema)
 • Economische Kracht ( met uitvoeringprogramma en marketingplan)
 • Nota Uiterlijk van Gebouwen
 • Ontwikkelplan Stad Steenbergen (eerste van het masterplan, januari 2022)
 • Toekomstbestendig compact winkelcentrum Steenbergen
 • Regionale Investerings Agenda ( RIA extra woningbouw) in ontwikkeling
 • Normaliseren woonwagencentra (verkoop standplaatsen reeds in proces)

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Nieuw Gezondheidscentrum in ontwikkeling
 • Kop van Zuid ( principe medewerking )
 • Opleggen WVG ( Bedrijventerrein, Randweg, Woningbouw en EVZ )
 • Appartementen met commerciële Plint ( Van den Hoven, Scapino)
 • Appartementen met commerciële plint ( Verschuren)
 • Strategische aankopen ( WGK gebouw Stb en Nw Vossemeer)
 • Strategische aankopen ( Franseweg 99a en bedrijfswoning Fort Henricus)
 • Realiseren woningbouwlocaties ( Welberg op 3 plaatsen , Dinteloord 3 plaatsen Nieuw Vossemeer, De Heen, Kruisland ovb en Steenbergen )
 • Ontwikkeling Vitale duurzame stad Steenbergen ( met Tante Louise en Stadlander)
 • Bij aankondiging PAS besloten om vergunningen te blijven vertrekken, in tegenstelling tot andere gemeenten, waardoor we konden blijven ontwikkelen.
 • Vergunning Zonnepark De Eendracht mogelijk gemaakt

Diversen

 • Lid van bestuur Agrofood en Biobased
 • Lid bestuur kopgroep Circulaire Economie RWB
 • Lid bestuur kopgroep bedrijventerreinen RWB
 • Lid bestuur kopgroep Vitaal Buitengebied RWB
 • Lid algemeen bestuur RWB
 • Lid bestuur West Brabant West ( 4de stedelijke regio Brabant )
 • Trekker gebiedscoalitie Westelijke Kleigronden ( o.a. Fieldlabs innovatieve teelten, robotica)
 • Lid Groene Cirkels ( rijbanen teelt, stroken teelt, bestuiving akkerranden etc.)

Voor het komend jaar liggen er nog veel zaken op de plank die doorgang gaan vinden. Plannen en projecten die de gemeente leuker, leefbaarder en veiliger moeten maken.

Wat heeft de Volkspartij bereikt als oppositiepartij (2018):

 Voor de ondergrondse afvalcontainers heeft iedereen een pasje gekregen. Op dat pasje stonden uw adresgegevens. Tevens werd bijgehouden hoeveel keer u de container gebruikte gekoppeld aan een computersysteem.

 • Ruim voor de ingebruikname van het afvalsysteem, was het college door de Volkspartij geïnformeerd dat dit strijdig was met de wet op de privacy. Men schonk er geen aandacht aan en verspilde zodoende veel geld.
  Met de invoering van de nieuwe AVG wet, heeft de Volkspartij contact gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, en heeft de gemeente het systeem moeten wijzigen. Het is namelijk niet toegestaan uw persoonlijke gegevens zonder toestemming te gebruiken. Wij zullen het blijven monitoren in de toekomst.
 • De artikel 40 vragen die de Volkspartij had gesteld over de verkeersveiligheid van de Lindenburghlaan konden door de verantwoordelijke ambtenaren niet worden beantwoord. Het college heeft echter ingezien dat de situatie dusdanig gevaarlijk is, dat men heeft besloten de Lindenburghlaan versneld aan te pakken. Dankzij de Volkspartij een goed punt ter verbetering van de veiligheid van de mensen die gebruik maken van deze gevaarlijke straat.
 • Na lang aandringen door de Volkspartij is besloten om de twee wekelijkse Gemeentelijke Informatiepagina in de Steenbergse Courant weer te publiceren. Mensen willen graag op de hoogte zijn van wat er in hun gemeente gebeurt, maar niet iedereen gebruikt daar een computer of een smartphone voor.
 • De Muza in Dinteloord dreigde te verdwijnen door herindeling bij de haven. Een muurtje zou in de weg komen te staan en de gemeente weigerde in eerste instantie dit te wijzigen. Na vragen van de Volkspartij zijn de partijen toch in overleg gegaan en is de indeling aangepast. Het voor Dinteloord belangrijke en gezellige muziekevenement kan hierdoor ook in de toekomst weer gewoon doorgang vinden.

 

Back To Top