skip to Main Content

Volkspartij: Daar kun je op bouwen!

Bij ons staan eigen inwoners op de eerste plaats
Beter groenonderhoud en meer bomen
Verkeersveiligheid verbeteren - rondwegen
Stimuleren van werkgelegenheid, bedrijvigheid, sport, recreatie en toerisme
Meer woningbouw in alle kernen
Geen windturbines, wel zonnepanelen op dak
Geen statushouders erbij boven de verplichte toewijzing

Ook op Facebook

Laatste nieuws van de Volkspartij
Onze Standpunten
Algemeen Bestuur
 • Meer transparantie voor de burger
 • Betere kwaliteit communicatie
 • Afbakening taken organisatie
 • Betere handhaving
 • Lobbyist voor subsidies en netwerken
Verkeer en Vervoer
 • Beperking zwaar vervoer in kernen
 • Rondwegen Steenbergen en Dinteloord
 • Verbetering fietspaden zoals rondweg-oost
 • Verbetering verkeersveiligheid
 • Toegankelijkheid rolstoelen en rollators
Economische Zaken
 • Actief aantrekken bedrijven en winkels
 • Geen extra glastuinbouw
 • Fastfood horeca
 • Recreatieve ontwikkeling
 • Gebruik maken positie aan A4
Onderwijs
 • Ook Havo en VWO brugklas
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Afgestemd herscholen
 • Voorkomen vroegtijdig schooluitval
Cultuur en Sport
 • Kunst beter tentoonstellen en promoten
 • Verbetering waardering vrijwilligers
 • Verenigingen gelijktrekken vwb subsidies
Sociale Voorzieningen
 • Behoud van zorg en hulpmiddelen
 • Actief ouderen- en jongerenbeleid
 • Geen voorrang voor statushouders
 • Plusbus: gewaardeerde voorziening
Volksgezondheid, Milieu en Ruimte
 • Geen windturbines, zonnepanelen op dak
 • Gezondheidscentrum
 • Meer bomen en groen in de kernen
 • Beter groenonderhoud
 • Een schonere en onderhouden gemeente
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • 200-300 woningen per jaar
 • 25% nestverlaters en 25% ouderen
 • 50% huurwoningen voor eigen inwoners
 • geen voorrang statushouders bij toewijzing woning
 • meer bankjes en prullenbakken (recreatie)
Financiën
 • Verhoging OZB maximaal indexcijfer
 • Beperking kosten waar mogelijk
 • Meer subsidie bij projecten
 • Scherpere budgetcontrole – voorcalculatie
Onze mensen

Danker Kouwen

Steenbergen

Door jullie voor jullie!

Michel Lambers

Steenbergen

Vasthoudend en betrouwbaar!

Ger de Neve

Steenbergen

Zoek niet ver, stem op Ger!

Ed Hobo

Steenbergen

Geef(t) nooit op!

Boy Sluiters

Steenbergen

Als u al jaren links niets ziet kijk dan eens door het midden naar Rechts. 

Eric van der Spelt

Steenbergen

Jeroen Havermans

Nieuw-Vossemeer

Herman Riemslag

De Heen

Sander Booij

Dinteloord

Jean-Marc Somers

Steenbergen

Johan de Korver

Welberg

Menno van Koppen

Steenbergen

Gerrit Verweij

Steenbergen

Herman Buijs

Nieuw-Vossemeer

Leny Timmermans-Rockx

Steenbergen

Leroy Damen

Welberg

Stem voor uzelf!

Willy Knop

Steenbergen

U heeft het voor het zeggen!

Neem contact met ons op.

ADRES

Secretaris:

Michel Lambers
Wapenplaats 58
4651 DV Steenbergen

Telefoon: 0167 564515
Mobiel: 06 1480 9517
VOLG ONS

  Back To Top