skip to Main Content

ANBI status

De Volkspartij beschikt per 1 januari 2022 over de ANBI status. Dat betekent dat de Volkspartij wordt beschouwd als een Algemeen nut beogende instelling. Giften en donaties kunnen daardoor worden opgevoerd als een aftrekpost bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
De beschikking van de Inspecteur van de belastingdienst vindt u hieronder.

Back To Top