skip to Main Content
Het ontstaan van de Volkspartij

De Volkspartij is in 2013 opgericht door Ger de Neve en Michel Lambers om de belangen van de inwoners van de gemeente Steenbergen beter te kunnen behartigen.

Het uitgangspunt is dat alle besluiten welke in de gemeente door de gemeenteraad worden genomen, primair het welzijn en de welvaart van onze inwoners moeten verbeteren met het gelijkheidsbeginsel als uitgangspunt.

Zo nodig wordt daarbij samen gewerkt met omliggende gemeenten, de provincies Noord Brabant en Zeeland, Waterschap Brabantse Delta en de rijksoverheid.

Er worden door de raad van de gemeente Steenbergen geen besluiten genomen welke een ander primair doel dienen, zoals bijvoorbeeld verbetering van imago van bestuurders of zaken welke vooral tot doel hebben om andere overheden, bestuurders of instanties te bevoordelen.

De Volkspartij vindt dat alle dorpen en de stad Steenbergen in onze gemeente gelijk dienen te worden gewaardeerd. Voorzieningen in de dorpen en de stad worden evenredig verdeeld; indien noodzakelijk vindt overleg plaats met dorpsraden en/of leefbaarheidsgroepering en buurtpreventie teams over compensatie en de mogelijkheden om de activiteiten welke werden georganiseerd zoveel mogelijk te benutten. De eigen identiteit van de diverse kernen moet beter worden geaccepteerd en erkend. Initiatieven van inwoners zal de Volkspartij stimuleren.

Behoud van het Plattelandskarakter van de gemeente Steenbergen is uitgangspunt van het beleid.

In 2014, de eerste gemeenteraadsverkiezingen waaraan de Volkspartij meedeed, werden 3 zetels behaald. Een signaal dat de de bewoners de standpunten en de inzet van de Volkspartij waardeerden. Wil Knop kwam als derde raadslid in de gemeenteraad voor de partij.

De jaren daarna is ingezet op een verdere groei van de Volkspartij. “De meeste kennis zit bij de bevolking” is een veel gehoorde kreet binnen de partij. Er is daarom bewust gezocht naar mensen, die met elkaar een brede kennis en ervaring hebben op diverse vlakken, om de bewoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Een echte volkspartij met voor iedereen wat wils.

De Volkspartij is uitgegroeid tot een bijzonder stabiele, volwassen partij met een enorm aantal actieve leden, die zich maatschappelijk vaak ook nog vrijwillig inzetten op andere vlakken binnen de gemeente.

Zoals de oprichters trots kunnen zijn op hun nog steeds groeiende partij, zo trots zijn de leden met hun ervaren leermeesters, die de komende verkiezingen op 21 maart 2018 de kar toch weer zullen trekken.

Op de foto’s van de leden van de Volkspartij, gemaakt door Stylish Consultancy in 2017, rust een ©copyright. Gebruik zonder toestemming van de Volkspartij is niet toegestaan.

Back To Top