skip to Main Content
Top 10 Volkspartij gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

1. de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan en rondwegen

2. 200 – 300 woningen per jaar

3. beter en beter betaald werk

4. het verbeteren van de leefomgeving

5. een betaalbare energietransitie

6. een betere communicatie met de inwoners

7. het verbeteren van de veiligheid

8. een schonere en beter onderhouden gemeente

9. meer sport en cultuur

10. een transparante ambtelijke organisatie

 

Back To Top