skip to Main Content

Cultuur en Sport

In het kort

  • Het functioneren van het Cromwiel verbeteren;
  • Verbetering van de waardering van vrijwilligers;
  • Meer vrijheden voor verenigingen om financiële middelen te genereren;
  • Voldoende aandacht voor problemen bij onze verenigingen in alle kernen;
  • Alle zwembaden open houden en weren van overlast gevende mensen uit de regio;
  • Meer recreatie rond Schelde-Rijnkanaal;
  • Een gemeente die vooral faciliteert en het ondernemen aan de ondernemer laat;

Gemeenschapshuizen

De Volkspartij is van mening dat gemeenschapshuizen een zeer nuttige functie hebben binnen de gemeenschap. De gemeente moet dat mede blijven faciliteren, zodat er op een zo efficiënt mogelijke manier gebruik van wordt gemaakt. Dat komt het bestaansrecht op lange termijn ten goed.

Vrijwilligers

De gemeente Steenbergen is een sportgemeente maar het is niet vanzelfsprekend dat vele vrijwilligers dit mogelijk maken, daarom wil De Volkspartij  de initiatieven van deze vrijwilligers faciliteren.

De waardering voor vrijwilligers is onvoldoende. Om deze belangrijke inzet te waarderen wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond zoals door de stichting CCVS werd georganiseerd nieuw leven in geblazen. De organisatie kan worden geregeld door vrijwilligers, niet door ambtenaren.

Sport, Kunst en Cultuur

Verenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale netwerk in Steenbergen. De Volkspartij wil waar mogelijk verenigingen stimuleren en faciliteren. We mogen niet vergeten dat wanneer er iets verdwijnt, dit niet snel meer zal terugkomen. Daarom vindt de Volkspartij dat verenigingen meer vrijheid moeten krijgen hun accommodaties in te zetten om ruimere financiële middelen te kunnen genereren

Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen via sport, toneel en muziek. Kunst en cultuur moeten meer gestimuleerd worden in bijvoorbeeld meer uitvoeringen en voorstellingen. Dit alles draagt bij om gezond te blijven en graag in onze gemeente te willen blijven wonen, sporten en recreëren.

De Volkspartij wil de behandeling van alle sportverenigingen gelijktrekken, ook ten aanzien van de subsidies.

Wij willen de komende periode geen verdere bezuinigingen op Sport, Kunst en Cultuur.

Sport en cultuur zijn de aanjager van sociale integratie. Het lid zijn van een vereniging  gaat de eenzaamheid onder senioren tegen, maar is ook een geweldige kans voor jongeren om een plek binnen de gemeenschap te vinden.

Muziek, Kunst en Cultuur zouden gestimuleerd moeten worden om in de centra, gemeenschapshuizen, ovd-huizen of bij verenigingen tentoon te stellen om een breder publiek te bereiken of ter verbetering van de sfeer.

Zwembaden

De Volkspartij is voor het behoud van de zwembaden. Jaarlijks zijn er vele kinderen die er hun zwemdiploma halen. De zwembaden zijn een uitstekende plaats voor sociale contacten voor jong en oud. Bij een mooie nazomer moet er een mogelijkheid zijn om het zwemseizoen te verlengen.

Afgelopen zomer is het regelmatig voorgekomen dat probleemjongeren van buiten de gemeente de sfeer kwamen verpesten in met name de Meermin. De Volkspartij is van mening dat probleemjongeren geweerd dienen te worden door na klachten of ordeverstoring hen de toegang tijdelijk of voor de rest van het seizoen te ontzeggen. De zwembaden moeten een gezellige en veilige uitgaansgelegenheid zijn voor jong en oud, jongens en meisjes.

Back To Top