skip to Main Content

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

In het kort

 • Vraaggericht, levensloopbestendige woningen bouwen;
 • Bouwen op grond van gemeente;
 • Bouw van betaalbare starterswoningen (casco?);
 • Gelijke behandeling bij bestemmingsplanwijziging;
 • Stimuleren van verkoop van bouwgrond voor woningen;
 • Voorrang voor eigen inwoners op de woningmarkt;
 • Betaalbare woningen voor jeugdige nestverlaters en oudere inwoners;
 • Er worden voldoende levensbestendige woningen gebouwd;
 • Minimaal 200 huizen per jaar erbij, verdeeld over alle kernen;
 • Keiharde afspraken met de woningstichtingen;
 • Kernvisie ’s op het gebied van leefbaarheid

Woningbouw

De Volkspartij wil doorgroeien naar 30.000 inwoners en wil daarom voor een brede doelgroep 200-300 nieuwbouwwoningen per jaar realiseren. 25% van deze woningen is voor nestverlaters, waarbij wij ook voldoende bouwen om aan de vraag voor huisvesting van ouderen te voldoen. Jonge mensen uit de gemeente die voor de eerste keer vanuit het ouderlijk huis een huis kopen (of huren). Woningbouw moet in elke kern gerealiseerd worden, maar de Steenbergse kern is het grootste ontwikkelgebied, waar met name tussen de kern en de A4 ontwikkelingen voor woningbouw, ecologische verbindingszones en bedrijventerreinen kunnen plaatsvinden.

De Volkspartij is voorstander dat studenten die tijdelijk in een andere stad hun studie hebben gevolgd, bij terugkomst worden behandeld als nestverlater.

Sociale huurwoningen mogen door corporaties niet worden verkocht, maar blijven beschikbaar voor de nestverlaters en woningzoekenden.

In de gemeente Steenbergen worden levensloopbestendige woningen gebouwd.

Doorstroming van senioren die nu nog in een (grote) eengezinswoning wonen, kan bevorderd worden door voor deze groep appartementen te realiseren, zodat deze eengezinswoningen beschikbaar komen op de woningmarkt.

Woningcorporaties

Van de woningcorporaties wordt verwacht dat zij voldoende woningen bouwen om te voldoen aan de vraag naar betaalbare huurhuizen. De Volkspartij wil 50% van de sociale huurwoningen voor eigen inwoners.

De gemeente Steenbergen is geen makelaar en stelt zich niet meer garant aan de woningcorporaties voor koop of verkoop voor de huisvesting van speciale doelgroepen.

Statushouders mogen geen voorrang krijgen boven eigen inwoners, maar komen gewoon op de wachtlijst. Puntensystemen mogen hierbij geen prioriteit hebben en niet doorslaggevend zijn.

Voor elke huurwoning die verkocht wordt, moet een nieuwe huurwoning teruggebouwd worden.

Bestemmingsplannen

De burgers van de gemeente Steenbergen hebben recht op duidelijkheid met betrekking tot hun woonomgeving. Plannen moeten vroegtijdig besproken worden met de omgeving en gezamenlijk worden vastgelegd.

Wijziging van bestemmingsplannen vindt plaats met in acht neming van zorgvuldige procedures. Alle aanvragen worden gelijk behandeld.

Bij inbreiding nieuwbouw projecten moeten beter dan nu de bewoners betrokken worden.

Het project in de Berenstraat is bijvoorbeeld niet goed verlopen. Wij moeten de regels voor project ontwikkelaars strakker maken. De Volkspartij moet er zijn voor onze inwoners, en als een project ontwikkelaar zich niet kan vinden in de regels, dan zoeken we een andere.

Bankjes en prullenbakken

De gemeente Steenbergen zet onder meer in op meer toerisme. De Volkspartij wil dat er meer bankjes in de gemeente worden geplaatst langs wandel- en fietsroutes en publieke plaatsen. Bij voorkeur bij een bord met uitleg over een gebied.

Ook aan prullenbakken ontbreekt het nogal eens waardoor er mensen geneigd zijn om het afval maar gewoon in de natuur of op straat te gooien.

 

 

Back To Top