skip to Main Content

WAAR WIJ VOOR STAAN

Stimuleren van leefbaarheid en voorzieningen
Verkeersveiligheid en doorstroom verbeteren
Stimuleren van werkgelegenheid, bedrijvigheid, sport, recreatie en toerisme
Milieustraat in Steenbergen behouden en uitbreiden
Afschaffen reclamebelasting
Uitstekend asielbeleid

Laatste nieuws van de Volkspartij

Onze Standpunten
Algemeen Bestuur
 • Transparantie voor de burger
 • Betere kwaliteit communicatie
 • Informatieborden kernen
 • Betere handhaving
 • Voorkeur personeel woonachtig in Steenbergen
Verkeer en Vervoer
 • Beperking zwaar vervoer in kernen
 • Rondwegen Steenbergen en Dinteloord
 • Verbetering fietsroutes
 • Verbetering verkeersveiligheid
Economische Zaken
 • Actief aantrekken bedrijven en winkels
 • Aanstellen bedrijven coördinator
 • Afschaffen reclamebelasting
 • Gebruik maken positie aan A4
Onderwijs
 • Ook Havo en VWO brugklas
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Afgestemd herscholen
 • Voorkomen vroegtijdig schooluitval
Cultuur en Sport
 • Verbeteren functioneren Cromwiel
 • Verbetering waardering vrijwilligers
 • Meer vrijheden voor verenigingen
Sociale Voorzieningen
 • Behoud van zorg en hulpmiddelen
 • Actief ouderen- en jongerenbeleid
 • Geen voorrang voor statushouders
 • Plusbus: gewaardeerde voorziening
Volksgezondheid, Milieu en Cultuur
 • Aanpakken “lelijke plekken”
 • Betere onkruidbestrijding
 • Geen pasjessysteem voor afval
 • Milieustraat blijft in Steenbergen
 • Kappen lelijke Platanen Kruispoort
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Levensloopbestendige woningen
 • Bouwen op grond van gemeente
 • Bouw goedkope starterswoningen (casco?)
 • Gelijke behandeling bij bestemmingsplanwijziging
Financiën
 • Verhoging OZB maximaal indexcijfer
 • Beperking kosten waar mogelijk
 • Afschaffing van nevenbelastingen
 • Scherpere budgetcontrole
Onze mensen

Michel Lambers

Steenbergen

Vasthoudend en betrouwbaar!

Ger de Neve

Steenbergen

Zoek niet ver, stem op Ger!

Willy Knop

Steenbergen

U heeft het voor het zeggen!

Boy Sluiters

Steenbergen

Als u al jaren links niets ziet kijk dan eens door het midden naar Rechts. 

Danker Kouwen

Steenbergen

Door jullie voor jullie!

Ed Hobo

Steenbergen

Voor actiever aantrekken van bedrijven en meer werkgelegenheid !

Janine van Bers-Roelands

Steenbergen

Samen voor Steenbergen!

Ad van Elzakker

Steenbergen

Voor een goed functionerend gemeentebestuur!

Jeroen Hulhoven

Welberg

Samen sterk voor uw belang!

Leroy Damen

Steenbergen

Stem voor uzelf!

Herman Riemslag

De Heen

Jean-Marc Somers

Steenbergen

Herman Buijs

Nieuw-Vossemeer

Ineke van Middendorp-Léautaud

Steenbergen

Jeroen Havermans

Nieuw-Vossemeer

Leny Rockx

Kruisland

Sander Booij

Dinteloord

Jos de Weert

Steenbergen

Voor een betere toekomst!

Neem contact met ons op.

ADRES

Secretaris: Michel Lambers
Wapenplaats 58
4651 WT Steenbergen

Telefoon: 0167 564515
Mobiel: 06 1480 9517
VOLG ONS

  Back To Top