skip to Main Content
  • Behoud eigen identiteit Welberg.
  • Voorzieningen zoals basisschool en gemeenschapshuis de Vaart blijven.
  • In geval van bestemmingsplan wijzigen treedt de gemeente in overleg met bewoners/belanghebbende.
  • Alleen kleinschalige nieuwbouw op de Welberg.
  • Overleg tussen dorpsraad en gemeente wordt geïntensiveerd.
  • Wijkagent en gemeentebestuur hebben regelmatig contact met dorpsraad en buurtpreventie
  • Daar waar mogelijk zal de gemeente het buurtpreventie team op gepaste wijze ondersteunen.
  • Horeca en bedrijvigheid zijn belangrijk voor de kern Welberg. De Volkspartij wil meedenken met ondernemers in de kern Welberg en hiermee ondernemerschap stimuleren en zeker niet in de weg staan.
  • Op de Kapelaan Kockstraat dienen ter hoogte van de voormalige Corneliuskerk en basisschool Pius X, maatregelen te worden genomen om de snelheid van motorvoertuigen te beperken.
  • De druk op de velden bij SC Welberg is groot tijdens de wintermaanden wanneer vaak enkel het kunstgrasveld beschikbaar is. Daarom wil de Volkspartij onderzoeken of er uitbreiding kan komen in de vorm van een mini kunstgrasveld.
Welberg
Back To Top