skip to Main Content
#17 - Leroy Damen

Als geboren en getogen Steenbergenaar, nieuw in de politiek, wil ik me inzetten om de gemeente Steenbergen te verbeteren op diverse vlakken. Eén van de situaties die mij aanspoorde om actief te worden in de politiek, is het AZC-debat in ’t Cromwiel, waarbij vele raadsleden ongeïnteresseerd op het podium zaten, met mobieltjes in de hand en met een -voor het oog- groot gebrek aan betrokkenheid bij dit gemeentelijke hete hangijzer.

In mijn wijk hoor en zie ik veel aangaande vernielingen, hangjeugd en een te laag gevoel van veiligheid. Mijn doel is om actief en informeel het gesprek aan te gaan met de jeugd, om hen op de man af te vragen wat hen beweegt, wat hen motiveert en demotiveert in de gemeente Steenbergen en welke ideeën zij hebben om hun leefomgeving te verbeteren. Ook de jonge mensen die nog niet stemgerechtigd zijn hebben wel een stem waar we naar kunnen luisteren!

Vroeg beginnen en deze jonge mensen actief betrekken bij het wel en wee in hun gemeente is waar ik me voor wil inzetten, want de jeugd is onze toekomst en daar moeten we -op tijd- en voldoende tijd in investeren.

Veel jongeren kennen mij ook al, omdat ik in december altijd werkzaam ben bij Vuurwerkland.

Als jonge vader van twee kinderen van twee en vier jaar oud, zit ik vol energie en enthousiasme om onbevangen en open mij in te zetten om Steenbergen ook naar de toekomst toe een prachtige gemeente te laten zijn om te wonen en werken!

Stem op 21 maart ! Stem op de Volkspartij! Stem op mij!

Back To Top