skip to Main Content

Volkspartij stelt vragen over ‘ontbreken van professioneel kabelnetwerk’ op Reinierpark

De Volkspartij zegt van twee bronnen te hebben vernomen dat er op de uitbreiding van het industrieterrein – Reinierpark – geen professioneel kabelnetwerk ligt om bijvoorbeeld snel internet te realiseren. De partij zegt van ondernemers die belangstelling hebben voor een kavel op Reinierpark te hebben gehoord dat zij door een ambtenaar van de gemeente Steenbergen werden doorverwezen naar Ondernemers Platform Steenbergen (OPS). Dat klopt niet, zo vindt de Volkspartij en daarom worden 14 vragen hierover gesteld aan het college van b en w.

De Volkspartij wil van het college weten of dit vindt dat een goede infrastructuur – waaronder dus ook een kabelnetwerk – behoort tot de basisvoorzieningen voor ondernemerschap. En vervolgens of er verzuimd is om een dergelijk netwerk op Reinierpark aan te leggen. En als dit zo is, of dit bewust is gebeurd, of dat dit gewoonweg is vergeten. En ook wil de Volkspartij horen of het klopt dat ondernemers zijn doorverwezen naar OPS en als dat zo is, waarom dat is gebeurd en wat de rol dan van OPS is. Verder wil de partij onder meer weten of er kandidaat kopers zijn afgehaakt omdat de juiste infrastructuur ontbreekt. En vervolgens wat b en w hier aan denkt te gaan doen. De reactie van het college wordt afgewacht.

Bron: https://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/volkspartij-stelt-vragen-over-ontbreken-van-professioneel-kabelnetwerk-op-reinierpark.html

Back To Top