skip to Main Content

De nieuwe raadsleden van de Volkspartij

Steenbergen  29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden van de gemeenteraad geïnstalleerd.

Donderdagavond 29 maart is de nieuw gekozen gemeenteraad officieel geïnstalleerd. Alle leden hebben de belofte of eed afgelegd in het bijzijn van familie en vrienden. Burgemeester Ruud van den Belt kon 19 keer zijn verhaaltje opdreunen voor elk afzonderlijk raadslid.

Tevens maakte hij duidelijk dat het niet zo moet zijn, dat je nu op je luieren kunt gaan rusten: “Nu moeten jullie aan de slag”. Waarop een mevrouw die bij mij in de buurt zat bijna onhoorbaar zei: “Hopelijk zegt hij dat dan ook eens tegen een paar ambtenaren, want daar zit het grootste probleem”.

Dat laatste ligt natuurlijk vooral aan de leidinggevende capaciteiten van het komend college van burgemeester en wethouders. Als die de knoet er goed onder kunnen houden, dan zal ook dat worden opgelost. Niet voor niets is het spreekwoord: “zachte heelmeesters, maken stinkende wonden”.

De huidige wethouders komen naar verwachting geen van allen terug. Dus na de coalitievorming ligt er voor een nieuw college een zware taak in het verschiet.

Nieuwe bezems vegen schoon! Dus met 7 nieuwe gezichten in de raad en een voltallig nieuw college zal er ongetwijfeld ook een ander beleid kunnen komen. Iedereen daarom alvast heel veel succes toegewenst in de komende 4 jaar, blijf in gesprek, doe het samen en vergeet nooit dat je het doet voor de inwoners van de gemeente Steenbergen !!

 

De fractie van de Volkspartij.

 

Ad van Elzakker

 

Danker Kouwen

 

Ger de Neve

 

Michel Lambers

 

Willy Knop

Back To Top