skip to Main Content

Afscheid van de oude gemeenteraad

STEENBERGEN – Het werk van een raadslid is geen gemakkelijk karwei. Het vergt inzet, betrokkenheid, bevlogenheid en soms een huid als van een olifant. Toch is afscheid van de raad voor het merendeel van de vertrekkende raadsleden evenmin gemakkelijk. Zeker voor diegenen waarbij de kiezer een andere keuze maakte dan door hen gewenst. “Maar de kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk”, zo stelde raadsvoorzitter Ruud van den Belt vanavond tijdens de bijzondere raadsvergadering waarin afscheid werd genomen van de vertrekkende raadsleden.

De raadsvoorzitter benoemde de oogst van de afgelopen vier jaar. ”301 raadsbesluiten, 113 moties, 40 amendementen en 1500 ingekomen stukken”. Hij keek in het kort terug op de afgelopen raadsperiode en concludeerde dat er een aantal lastige situaties zijn geweest. ”Maar u hebt er zich standvastig doorheen geslagen. Met respect voor elkaars meningen. U liet zich ook niet onder druk zetten door meningen van buitenaf. Er was rust in de raad”, aldus de voorzitter. Hij stond ook even stil bij het overlijden van burgerraadslid Ad Hommel en raadslid Alex van der Pelt.

Zware taak

Van den Belt stelde dat het raadslidmaatschap een zware taak is die vaak wordt onderschat. De raadsleden moeten die taak uitvoeren naast hun dagelijkse werkzaamheden en dat is dus heel wat.

Vandaar dat de lof die de scheidende raadsleden over zich kregen uitgestort dan wel mocht worden verwacht, maar alleen al voor wat betreft het uitvoeren van de taak terecht was.

Die lof kwam van de collega raadsleden en was – ook niet onverwacht – het sterkst wanneer het eigen partijgenoten betrof. Tussen hen was de samenwerking immers het grootst.

Allemaal lof

Lof voor Luc Aben (VVD), een bewogen spreker die vaak vanuit eigen gevoel en emotie zijn standpunten verdedigde. Voor Willem van den Berge (ex PvdA, Sociaal Steenbergen) vanwege zijn vaardigheid en spreekvaardigheid. Voor Vincent van den Bosch (D66), die zo’n moeilijke periode mee maakte en de draad na alle kritiek weer oppakte. Voor Jurgen Huijbregts (CDA) vanwege zijn betrokkenheid. Voor Bart Mees (PvdA) vanwege zijn doorzetten nadat hij alleen kwam te staan. Voor Lesley Molhoop (ex PvdA, Sociaal Steenbergen) vanwege zijn inzet voor laaggeletterden en de ’zwakkeren in de samenleving’. En voor Ad Theuns (D66) vanwege zijn streven om ’het met elkaar beter te doen’.

En nog eens lof

De vertrekkende raadsleden kregen van nagenoeg alle collega’s die lof toegezwaaid. En een aantal van het nam de gelegenheid te baat om zelf ook een dankwoord uit te spreken of eveneens zelf lof toe te zwaaien. In elk geval ook naar de griffie, die hard heeft moeten aanpoten om alle vragen die in de afgelopen vier jaar zijn gesteld – en dat zijn er heel veel – te beantwoorden. Klaarblijkelijk is dat naar volle tevredenheid gebeurd, gezien de vele loftuitingen.

Paaseieren, vakkenvullen en ’Nep accounts’

Drie vertrekkers pikken we er voor deze gelegenheid uit. Luc Aben, vanwege zijn originele aanpak. Aben refereerde aan zijn lange staat van dienst voor de VVD, kwam met een paar paaseieren als cadeau voor de griffie en een Antoniusbeeld als vraagbaak voor als er geen antwoorden gevonden kunnen worden. Hij onderzocht de top tien van raadsleden die volgens een criticaster wel competent zouden zijn.

Ad Theuns refereerde aan de sterk verbeterde sfeer in de gemeenteraad en constateerde dat de raadsvergoeding geen vetpot is. ”Het aantal uren tellend, kun je wat dat betreft beter vakkenvuller bij Albert Heijn worden”.

En Vincent van den Bosch die zijn afscheidswoord gebruikte om zijn gram te halen  en – zonder namen te noemen – op het raadslid te wijzen ’dat de raad anoniem beschimpt’, ‘met een balk in het eigen oog kijkend naar de splinter van een ander’. Ook haalde Van den Bosch uit naar de pers ’die geen hoor en wederhoor toepast’ en werkt met ’sensatiezucht’. En de sociale media werden door hem niet vergeten. Met ’nepnieuws’ en ’nepaccounts’ waarbij de ’Vrije denker’ – het door hem bedoelde raadslid – niet ongenoemd bleef.

Tekst en foto: Peter Vermeulen ©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Back To Top