skip to Main Content

Eindelijk een ontgassingsverbod voor heel Nederland, inclusief Volkerak en Rijn-Schelde kanaal

Door: Christel Schiphorst di 23 mei, 10:52 Algemeen Foto: Bron CE Delft

DEN HAAG/STEENBERGEN – Het heeft bijna 10 jaar geduurd, voordat Minister Harbers het beperkte verbod op ontgassing van giftige stoffen aan de buitenlucht heeft uitgebreid naar een verbod in heel Nederland. Vanaf juli 2024 geldt het ontgassingsverbod voor heel Nederland, inclusief Volkerak en Rijn-Schelde kanaal.  

Binnenvaartschepen die vluchtige organische stoffen vervoeren ontgassen vaak, na het lossen van de lading, de restdampen naar de lucht terwijl ze varen. Dit leidt tot hoge emissies van vluchtige organische stoffen, die landzijdig niet toegestaan zijn. Sinds 2015/2016 hebben de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland een ontgassingsverbod ingesteld waarmee het varend ontgassen van enkele categorieën benzeen en benzeenhoudende stoffen (met meer dan 10% benzeen) wordt verboden binnen deze provincies.

Scheiding Zeeland en Brabant
Echter, het Rijn-Schelde kanaal is de scheiding tussen Zeeland en Noord-Brabant. In Zeeland gold dit verbod nog niet. In een rapport van CE Delft uit 2015 wordt al aangegeven, dat de drukbevaren route tussen Rotterdam/Moerdijk en Antwerpen, hoogstwaarschijnlijk extra zal worden gebruikt door  binnenvaartschepen, omdat het loont ‘om te varen’ voor ontgassing aan de buitenlucht ten opzichte van de kosten van ontgassen aan een (gesloten) installatie. Met een overheersende Zuid-Westen windrichting viel Nieuw-Vossemeer, sinds 2016, daarmee nog meer ten prooi aan giftige restdampen.

Motie ‘ontgassen’ van Volkspartij
Reden voor de Volkspartij om op 24 juni 2021 een motie in te dienen, om het college de opdracht te geven om in gesprek te gaan met de rijksoverheid. Insteek hierbij was er haast werd gemaakt met het instellen van een verbod op ‘varend ontgassen door tankschepen in heel Nederland’. Een heel concreet gezondheidsrisico voor onze inwoners, omdat vanwege het beperkte verbod in slechts twee provincies, er nog steeds ontgast mocht worden op het Volkerak en de Rijn-Schelde-verbinding tussen Nieuw-Vossemeer en het Volkerak.

De Volkspartij heeft middels haar motie ervoor gezorgd, dat het college ook de vaartgangen rond onze gemeentegrenzen in beeld heeft bracht in Den Haag. Om krachten te bundelen was daarnaast aangegeven, dat deze motie ter kennis gebracht moest worden aan de gemeentebesturen in de regio West-Brabant en Tholen, Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, de Vlaamse regering en het gemeentebestuur van Antwerpen.

Vanwege de trage ambtelijke molens, heeft de Volkspartij dit thema ook in januari 2023 nogmaals op de agenda van de gemeenteraad gezet. Voor Danker Kouwen van de Volkspartij was er voldoende reden om aan te dringen op een brief, die op hoge poten naar het ministerie gestuurd zou moeten worden over het naar buiten blazen van resten van chemische producten door de binnenvaart op het kanaal. “Elke keer dat het gebeurt, trekt er een gifwolk over Nieuw-Vossemeer,’’ lichtte Danker Kouwen destijds toe.

Vanaf 1 juli 2024 landelijk verbod
In de NRC van 17 mei jl. staat een uitgebreid artikel over het verbod, dat uitgevaardigd is door Minister Harbers. Vanaf 1 juli 2024 komt er een eindelijk een landelijk verbod voor binnenvaartschepen om tijden het varen giftige dampen te lozen naar de buitenlucht. Dit verbod gaat op meer stoffen gelden, dan de minister aanvankelijk van plan was.

Echter, tot die tijd geldt nog steeds alertheid voor inwoners en toeristen langs het Rijn-Scheldekanaal bij Nieuw-Vossemeer, bij het genieten van het mooie aanzicht van de voorbijglijdende schepen: de lucht is mogelijk niet zo fris als je zou verwachten.

Back To Top