skip to Main Content

Art. 40 vragen

Bierbrouwerij Steenbergen

Verkeerssituatie Lindenburghlaan

Betreft: Verkeersdrukte Lindenburghlaan

 

Geacht college,

Tijdens de bouw van De Nieuwe Villa en dit jaar van het Hof van Nassau is er een ongekende verkeersdrukte geweest van bouwverkeer op de Fabrieksdijk en Lindenburghlaan in kern Steenbergen.

Hoeveel de aannemers ook rekening hebben gehouden met het plannen van het werkverkeer, de overlast was niet alleen voor omwonenden enorm, maar ook voor bestemmingsverkeer. Omdat de Lindenburghlaan te smal is, is het zeker voor onze naar de lagere school Het Podium fietsende jeugd, een levensgevaarlijke straat. Maar ook voor de ouderen, die van bijvoorbeeld de Clockskens komen, is oversteken bij het kruispunt Westdam – Lindenburghlaan veel te gevaarlijk.

Nu beide gebouwen nagenoeg klaar zijn, neemt het bouwverkeer af. Echter op Buiten de Veste zal door verschillende aannemers begonnen worden met de bouw van ca. 100 woningen.

De overlast van bouwverkeer zal dus wederom enorm toenemen en zorgen voor gevaarlijke situaties.

Onze vragen zijn:

 1. Is het college het met ons eens dat de verkeersonveiligheid in de te smalle straten Fabrieksdijk en Lindenburghlaan buiten proportioneel hoog is?
  • Zo ja, wat gaat het college hier op korte termijn aan doen?
  • Zo nee, wie is er persoonlijk aansprakelijk te stellen in geval van een ernstig ongeluk?
 2. Is het college het met ons eens dat de bocht in de Fabrieksdijk regelmatig zorgt voor veel oponthoud (file) als daar een grote vrachtauto doorheen moet in drukke tijden en het verkeer vastzet?
 3. Is het college het er mee eens dat er een levensbedreigende situatie kan ontstaan bij calamiteiten, omdat de hulpdiensten er niet of nauwelijks doorheen kunnen?
 4. Is het college op de hoogte dat dit oponthoud soms doorloopt tot aan Zeelandweg-Oost?
 5. Is het college het met ons eens dat de Lindenburghlaan veel te smal is voor vrachtauto’s en personenauto’s die elkaar moeten passeren?
 6. Is het college het met ons eens dat de Lindenburghlaan zeker ter hoogte van de supermarkt en de Nieuwe Villa daardoor levensgevaarlijk is voor fietsers en voetgangers? Bestaande uit schoolgaande jeugd, mensen die boodschappen doen met de fiets, ouderen met rollators of scootmobielen.
  • Zo ja, is het college voornemens om de Lindenburghlaan daar ter plaatse te verbreden om de grootste gevaren weg te nemen? Door bijvoorbeeld het trottoir aan de kant van de supermarkt bij de rijbaan te trekken.
  • Kan het college de toezegging doen dat dit in januari wordt uitgevoerd?
 7. Is het college het met ons eens dat het voor ouderen bijna Russische roulette is om over te steken op de Lindenburghlaan en de Fabrieksdijk ter hoogte van de bank?
  • Zo ja, is het college voornemens om op beide plaatsen zebrapaden te maken, zodat mensen op een veilige manier over kunnen steken?
 8. Is het college het met ons eens, dat de verkeersveiligheid in de kern Steenbergen erbij gebaat zou zijn, als hier prioriteit aan wordt gegeven alvorens met de bouw op Buiten de Veste te starten?
 9. Kan het college zich vinden om zelf een besluit te nemen, zonder dat er eerst een duur onderzoek in gang gezet moet worden door een externe partij.
 10. Kan het college de toezegging doen dat in december de zebrapaden geschilderd zijn?
 11. Kan de afdeling communicatie aan alle schoolgaande kinderen een kaartje met een alternatieve fietsroute geven, die minder gevaarlijk is.
 12. Kan het college met de aannemers afspreken, dat er geen vrachtverkeer rijdt tijdens de haal- en brengtijden van de leerlingen van het Podium. Dit ter verhoging van de veiligheid in de breedste zin van het woord.

 

Steenbergen, 14-11-2018

Namens de fractie van de Volkspartij.

Boy Sluiters

Antwoord

Antwoorden art40 vragen Lindenburghlaan

Back To Top