skip to Main Content

Starterswoningen in Steenbergen

Vanuit de Volkspartij vinden wij al jaren dat er te weinig starterswoningen voor onze jeugd beschikbaar zijn in de verschillende kernen van onze gemeente Steenbergen.

Nu weer een project niet doorgaat hebben wij de volgende artikel 40 vragen gesteld aan het college.

Wij willen als Volkspartij er alles aan gaan doen om meer betaalbare starterswoningen voor onze jeugd bovenaan de agenda te krijgen in onze gemeente.

Artikel 40 vragen Reglement van orde gemeenteraad Steenbergen.

Geacht college.

In de verschillende kernen van onze gemeente Steenbergen wonen veel jongere mensen, van deze grote groep mensen zijn er erg veel die al zoeken of binnenkort op zoek gaan naar een betaalbare starterswoning.

Helaas worden deze erg spaarzaam gebouwd, bestaande woningen komen erg slecht op de markt of er worden erg dure prijzen voor gevraagd.

Als huurwoning is er ook niet veel te vinden voor deze belangrijke doelgroep.

Er was sprake van een bouw project voor 20 betaalbare starterwoningen maar dit is afgeblazen daar de bouwonderneming failliet is gegaan in januari 2020.

Onze vragen zijn:

  • Is het college het met ons eens dat er een sterke behoefte is aan starterswoningen?
  • Is het college het met ons eens dat er geen plannen zijn voor de oplevering van starterswoningen in 2020?
  • Is het college het met ons eens dat deze doelgroep overgeslagen/vergeten is bij de andere bouwprojecten
  • Is het college het met ons eens dat we er alles aan moeten doen om onze jeugdige inwoners een goede start te kunnen geven in onze gemeente.
  • Wat gaat het college doen om in 2020 voldoende starterswoningen voor deze overgeslagen doelgroep te kunnen opleveren?
  • Hoe ziet het college de rol van de woningstichtingen met betrekking tot het probleem dat er onvoldoende huizen beschikbaar zijn voor starters?
  • Wat gaat het college doen om de woningstichtingen hun verantwoording te laten nemen om voldoende betaalbare starterswoningen te realiseren in 2020.
  • Kan het college aangeven hoeveel betaalbare (huur)woningen er zijn voor onze starters?
  • Kan het college aangeven hoelang onze starters op een wachtlijst staan voor een betaalbare (huur)woning?

Steenbergen, 4 mei 2020

Namens de fractie van de Volkspartij.

Danker Kouwen

Back To Top