skip to Main Content
#2 - Michel Lambers

De Volkspartij is een jonge politieke partij die door Ger de Neve en mij werd opgericht in 2013. Uit het niets werden we meteen de tweede partij van de gemeente Steenbergen. Samen met Willy Knop hebben we vier jaar lang kunnen aantonen dat het belangrijk is dat er wordt geluisterd en rekening wordt gehouden met de wensen en belangen van de inwoners van de gemeente Steenbergen. Omdat de gevestigde politieke partijen ons vier jaar geleden met argusogen zagen aankomen, kregen wij een rol in de oppositie. Maar ook daarin zijn we steeds opgekomen voor de Steenbergse inwoners in de breedste zin van het woord. De Volkspartij heeft maar één belang en dat is uw belang.

Wij willen geen heel duur afval ophaalsysteem en hebben daar in de afgelopen periode als enige een pleidooi voor gehouden. Wij willen bijvoorbeeld ook geen windmolens in de gemeente Steenbergen en vinden dat de belastingen laag moeten blijven. Dat kan als er verstandige keuzes worden gemaakt. Stem daarom op de Volkspartij.

Ik ben lid van de gemeenteraad sinds 1991 en was negen jaar wethouder. Met deze ervaring ben ik graag nog vier jaar voor u beschikbaar. Samen met enthousiaste nieuwe mensen op lijst 2 van de Volkspartij rekenen wij op uw steun.

Back To Top