skip to Main Content
#9 - Jeroen Hulhoven

Beste inwoners van de gemeente Steenbergen,

Mijn naam is Jeroen Hulhoven en ik ben samen met mijn vrouw en dochter van anderhalf sinds enige jaren woonachtig op de Welberg, een van de kernen van deze mooie gemeente. Hiervoor heb ik in Rotterdam gewoond en daar heb ik eerder in de (deel)gemeenteraad gezeten. 

Wat mij daar duidelijk is geworden is dat, mede door symptoombestrijding in plaats van het aanpakken van de oorzaak, in Rotterdam veel niet gaat zoals het hoort. Verloedering van de openbare ruimte, steeds minder gemeenschappelijke waarden, economische en maatschappelijke achteruitgang, gebrek aan respect en vertrouwen voor en in elkaar.

In Steenbergen is het gelukkig een stuk beter gesteld met deze zaken maar ook hier kan het altijd beter. Ik wil me er voor inzetten dat de verschillende kernen voldoende middelen krijgen om hun eigen identiteit te behouden en voorzieningen op peil te houden. In de gemeente Steenbergen moet meer werkgelegenheid komen door economische ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast wil ik me sterk maken voor veiligheid, meer mogelijkheden voor invloed van inwoners op besluitvorming, goede voorzieningen voor zowel jong als oud en meer investeren in betere ontsluiting van de kernen. 

Met mijn bestuurskundige en economische achtergrond wil ik een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Steenbergen. Eerlijke politiek met een heldere boodschap. Samen sterk voor de toekomst van onze gemeenschap!

https://twitter.com/jeroenhulhoven

Back To Top