skip to Main Content
#11 - Jean Marc Somers

Als geboren en getogen Steenbergenaar draag ik onze gemeente een warm hart toe en wil ik me inzetten om de gemeente mooier en veiliger te maken. Als watersportliefhebber, tevens ook woonachtig aan de haven,  geniet ik van mooie natuur die onze gemeente te bieden heeft en ben ik daarom ook een tegenstander van horizon vervuilende windmolens. Goed omgaan met het milieu kan ook op andere manieren, die effectiever zijn en daar wil ik me voor inzetten. Tevens wil ik bijdragen aan betere communicatie tussen inwoners en gemeente. Tot slot, wil ik de ervaring die ik heb in het transportwezen eveneens gebruiken op het thema ‘verkeersbewegingen in de kernen’.

Back To Top