skip to Main Content
#7 - Janine van Bers-Roelands

Al sinds jaar en dag ben ik erg betrokken bij onze mooie gemeente en heb ik me ingezet in oudercomités, medezeggenschapsraden en bij de SLOS. Ik ben ervan overtuigd dat de Volkspartij de kloof tussen burgers en de Steenbergse politiek kan dichten en ik ga me hier ook persoonlijk hard voor maken! De onderwerpen huisvesting en onderwijs gaan mij het meeste aan het hart, ook gezien mijn achtergrond in de pedagogiek. Ik ben al vele jaren gelukkig getrouwd en moeder van 4 mooie kinderen, waarvan ik hoop dat ze ook in de toekomst van Steenbergen zullen genieten, met een bloeiend winkelhart en veilige en gezellige uitgaansgelegenheden.

Mijn installatie als burgerraadslid

Back To Top