skip to Main Content
#4 - Ed Hobo

Persoonlijk

Ik ben geboren in 1959 in Rotterdam, maar heb mijn jeugd doorgebracht in Vierpolders, een klein dorp nabij Brielle. Deze ervaring, als kind opgroeien in een dorp van 800 inwoners, heeft ertoe geleid, dat ik het behouden van de eigen identiteit en het koesteren van de eigenheid van de kernen in de gemeente Steenbergen goed begrijp en erg belangrijk vind.

Na mijn studie aan de HTS (Hogeschool Rotterdam) heb ik ook een kop-jaar bedrijfskunde positief afgerond, marketing- en managementcursussen gedaan en leer ik nog dagelijks bij.

Na jaren verantwoordelijk te zijn geweest bij een groot Japans bedrijf voor de Europese markt en de halve wereld over gereisd ben, ben ik begonnen als zelfstandig ondernemer met een technische groothandel, Hobo Tools.

In 1997 heb ik me in Steenbergen gevestigd, waar ik met veel plezier woon op de Reinierpolder 2. Ik ben getrouwd met Christel en heb drie kinderen (geboren ’96, ’98 en ’13).

Politiek

In 2016 heb ik mij aangesloten bij de Volkspartij. Ik wil mijn ervaring en kennis nu ook inzetten om de gemeente Steenbergen leefbaarder te maken. Mooier ook… met meer bomen en ander groen, maar ook meer werkgelegenheid voor de eigen bevolking, die nu hoofdzakelijk buiten de gemeente werkt. De verkeersveiligheid en het aantal verkeersbewegingen moet aangepakt worden. Zwaar vervoer voor bevoorrading van winkels moet beperkt worden, zowel in gewicht als tijd.

Als burgerraadslid heb ik mij de afgelopen jaren onder andere bezig gehouden met het zebrapad op de Fabrieksdijk in Steenbergen. 7 maanden duurde het voordat die werd aangelegd, want “men vond het niet nodig, omdat er nog nooit iemand was aangereden”. De inwoners wilden het en daar heb je naar te luisteren. Het geeft de denkwijze aan van de verantwoordelijke ambtenaar, die nu weer voor veel geld niet werkende verkeersdrempels heeft aan laten leggen op het industrieterrein.

Ook mijn pleidooi over het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) deed veel stof opwaaien. Het resultaat is dat het onderzoek naar de rondwegen bij Steenbergen en Dinteloord 6 jaar eerder plaatsvinden. Rondwegen moeten de verkeersdruk en overlast beperken en de veiligheid verhogen.

Artikel in de Bode

Artikel op onze site

Visie en ambitie!
Met de Volkspartij in de coalitie is er veel gewerkt aan een toekomstvisie. Regeren is vooruit kijken en daar ontbrak het aan. Als je 4 jaar geleden vroeg: ‘Waar staat de gemeente Steenbergen over enkele jare?’ Dan kreeg je geen antwoord, want niemand die het wist. Er zijn voldoende voorbeelden te noemen, waaruit blijkt dat visie ontbrak: verkeersbeleid, lege industrieterreinen, afvalverwerking, woningbouw, winkelgebieden, werkgelegenheid, communicatie, enz. enz. De Volkspartij met onze wethouder Willy Knop in het college heeft in 3 jaar in de coalitie en het college, meer bereikt dan in de 10 jaar daarvoor. Kijk maar eens wat er bereikt is in het hoofdstukje “Wat is bereikt” onder partij.

Heel positief is dat veel burgers wèl weten wat ze zouden willen met hun kern. Daarom wil de Volkspartij graag samenwerken met de burgers. Daar zit tenslotte de kennis. Het gaat wel om uw gemeente, uw kern, uw eigen leefbaarheid en de toekomst van uw kinderen.

Samen zijn we sterk! Dus ik hoop ook uw steun te krijgen, zodat we met elkaar kunnen werken aan een mooie gemeente met toekomst.

Stem Volkspartij, daar kun je op bouwen!

Pitch Ed Hobo - Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Back To Top