skip to Main Content

Artikel 40 vragen over jaarmarkt Steenbergen

De Volkspartij is zeer teleurgesteld vanuit de pers te moeten vernemen dat de organisatie van de jaarmarkt Steenbergen op losse schroeven staat.

Wij zien een terugkerende situatie in de gemeente Steenbergen ontstaan, dat het organiseren van evenementen een erg groot probleem wordt.

Wij zijn bang dat een weg is ingeslagen dat door grotere regeldruk en minder actieve hulp en meedenken vanuit de gemeente Steenbergen, er minder georganiseerd gaat worden in onze kernen. Dit zal de leefbaarheid niet ten goede komen.

Dit is ook 1 van de redenen dat we later dit jaar een beeldvormende vergadering willen beleggen over ons evenementen beleid.

Daarom heeft de Volkspartij de volgende artikel 40 vragen gesteld:

Steenbergen, 13 april 2023.

Artikel 40 vragen jaarmarkt Steenbergen

Geacht college, als Volkspartij willen wij de volgende artikel 40 vragen aan u stellen:

Wij verzoeken u deze mondeling te beantwoorden in de besluitvormende Raadsvergadering van 20 april aanstaande.

Op 12 april lezen wij bij Kijk op Steenbergen dat Dynamic Promotions per direct de samenwerking heeft stopgezet om de jaarlijkse jaarmarkt in Steenbergen te organiseren. Wij lezen in het redactioneel stuk dat Dynamic Promotions een prima samenwerking had met het jaarmarkt comité en dat ze met veel plezier de 50ste editie van de jaarmarkt in september 2023 hadden willen organiseren.

Verder lezen we dat de gemeente Steenbergen maar met extra eisen en regels blijft komen waardoor het plezier helemaal is verdwenen een jaarmarkt te organiseren. Als Volkspartij zijn wij zeer verbaast en vooral erg verbolgen over de berichtgeving in de lokale media, In het naschrift wordt aangegeven dat de wethouder laat weten niet in te willen gaan op de kwestie.

De gemeenteraad heeft geen mededeling vanuit het college mogen ontvangen en horen deze vervelende kwestie uit de pers, het is een terugkerend probleem dat we niet worden geïnformeerd als raad.

Om meer duidelijkheid te krijgen hebben de volgende vragen voor het college.

De vragen:

  1. Klopt het dat de samenwerking tussen de gemeente Steenbergen en Dynamic Promotions is gestopt?
  2. Per wanneer was dat bij het college bekend dat deze samenwerking zou stoppen?
  3. Kan het college aangeven wat de reden is van het stoppen van de samenwerking?
  4. Kan het college aangeven waarom dit niet is medegedeeld is aan de gemeenteraad?
  5. Kan het college aangeven wat er actief voor acties worden ondernomen om te zorgen dat de 50ste editie van de jaarmarkt Steenbergen toch door zal gaan in september 2023?
  6. Kan het college aangeven op welke wetgeving de regelverzwaring voor het organiseren van de jaarmarkt is gebaseerd?
  7. Kan het college de procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor de jaarmarkt in Steenbergen doorsturen naar de gemeenteraad van Steenbergen?

Danker Kouwen Volkspartij


Back To Top