skip to Main Content

Steenbergse Raad wil geen kleur bekennen bij steun aan boeren

Steenbergen – De Volkspartij heeft donderdag 30 juni een motie ingediend met de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om via een door het college opgestelde brief de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de minister voor natuur en stikstof te wijzen op het belang en de toekomst van het boerenbedrijf voor de gemeente Steenbergen.

Danker Kouwen van de Volkspartij hield een sympathiek klemmend pleidooi om de boeren in de gemeente Steenbergen een hart onder de riem te steken nu landelijke partijen bezig zijn om een hele sector en alles dat daarachter zit, zoals transportbedrijven, toeleveranciers en verwerkende industrie de nek om te draaien.

De boeren zijn wanhopig en vechten voor het voortbestaan van hun bedrijven, die soms al vele generaties oud zijn. Boeren, die er al eeuwen voor zorgen dat de bevolking te eten heeft, die wil de Volkspartij een hart onder de riem steken in deze voor hen zware tijd. Niets meer niets minder.

Echter, de Volkspartij en Stem0167 blijken de enigen die met een krachtige brief van het college de boeren te willen ondersteunen. De andere partijen in de gemeenteraad van Steenbergen, Gewoon Lokaal, CDA, VVD en landelijk de veroorzaker van deze crisis D66 zien niets in zo’n brief door het college en willen dat afzwakken tot een krachteloos briefje van de raad. Wethouder Gommeren had al ingestemd die brief te willen maken als college, maar zijn partij, de VVD, was het daar niet mee eens.  

Tim Huisman van D66 wilde van Danker Kouwen weten of de Volkspartij wel erkent dat er een stikstofcrisis is. Duidelijk een vanuit Den Haag opgelegde vraag, die echter niets met deze motie te maken heeft. Een goede tegenvraag zou zijn geweest: “Is de heer Huisman zich ervan bewust dat D66 de oorzaak is van de huidige boerenopstand”?

Er werd om een schorsing gevraagd die mondeling aardig uit de hand liep. D66 wil in de brief hebben dat de gemeente erkent dat er een stikstofprobleem is, Progressief Samen wil erin hebben dat de gemeente afstand doet van het geweld elders in het land en de VVD wil erin hebben dat het ook andere sectoren treft. Allemaal kreten die ver van de kern van de motie afstaan, namelijk dat de toekomst van het boerenbedrijf voor de gemeente Steenbergen van belang is.

De motie van de Volkspartij werd niet aangenomen wat wel aangeeft hoe de betrokken partijen denken over de boeren in de gemeente Steenbergen en hoever ze van de burgers af staan.

Voor de geïnteresseerden zijn enkele links toegevoegd naar artikelen over stikstof. Met een circulair mestsysteem is de stikstofemissie met ruim 70 procent te verlagen en is het helemaal niet nodig dat boeren moeten verdwijnen. Politiek Den Haag, met name D66, heeft hier geen oren naar. De normen zijn veel te laag gesteld omdat de schraalst mogelijke grond, de heide op de Veluwe, als uitgangspunt is genomen. Daarom is Nederland wereldwijd het enige land met een “zelf veroorzaakt stikstofprobleem”, want nergens is de grond zo schraal.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-plan-van-d66-irriteert-de-andere-coalitiepartijen-hoe-komt-dit-kabinet-uit-de-stikstofcrisis~b932d880/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.wyniasweek.nl/nederland-heeft-de-stikstofcrisis-helemaal-aan-zichzelf-te-danken/

https://stadszaken.nl/artikel/2337/waarom-duitsland-geen-stikstofcrisis-heeft

https://dvhn.nl/economie/D66-wil-veestapel-halveren-Dom-onprofessioneel.-Dit-is-een-blunder-24805466.html

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/04/13/melkveehouder-van-den-berg-stikstofcrisis-oplossen-met-innovaties

https://npokennis.nl/longread/8076/wat-is-stikstof-en-waarom-is-het-een-probleem?at_medium=sl&at_campaign=ntr_npo_kennis_longreads&at_platform=google

Back To Top