skip to Main Content

Volkspartij in Steenbergen opent aanval op wethouder Esther Prent: ‘Incompetent inzake Fort Henricus’

STEENBERGEN – De voortdurende vertraging rond de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Fort Henricus in Steenbergen is te wijten aan ‘incompetent handelen’ door wethouder Esther Prent.

Franka van der Rijt 20-05-22, 15:04 Bron: BN DeStem

Dat zware verwijt uitte fractieleider Danker Kouwen van de Volkspartij donderdagavond in de gemeenteraad naar aanleiding van noodzakelijk bodemonderzoek op het historische fort.

Dat leidt opnieuw tot vertraging in de aanbesteding waarbij ondernemers plannen kunnen indienen om van Fort Henricus een toeristische trekker te maken. De Volkspartij is de gang van zaken zo zat dat Kouwen een motie indiende om de gemeentelijke stekker per direct uit het hele project te trekken.

‘Moet klaar zijn’

,,We zijn al veel te lang bezig zonder resultaat. De wethouder is incompetent gebleken om ondernemers de ruimte te geven. Steeds maar afwachten en uitstellen. Het moet klaar zijn”, aldus Kouwen die het college per motie opriep om het gemeentelijk vastgoed op Fort Henricus in de verkoop te gooien.

We zijn al veel te lang bezig zonder resultaat. De wethouder is incompe­tent gebleken om onderne­mers ruimte te geven. Het moet klaar zijn.Danker Kouwen, Volkspartij

Het was voor het eerst in jaren dat de Volkspartij haar kritiek verpakte in een openlijke aanval op wethouder Prent van Gewoon Lokaal!, uitgerekend tijdens de laatste gemeenteraad van het vertrekkende college. Op 2 juni treedt het nieuwe college aan, waarbij de verliezende Volkspartij veroordeeld is tot oppositie.

Kouwen nam geen blad voor de mond en legde zelf het verband tussen de toon van zijn kritiek en de gewijzigde politieke verhoudingen. ,,Er zit een nieuw college. Het is duidelijk hoe de hazen lopen.”

Met uitzondering van Gewoon Lokaal! die nog vertrouwde op een goede afloop voor Fort Henricus, bleken ook de andere raadsfracties het langzamerhand gehad te hebben met de trage voortgang.

‘Geen toeristenbussen’

,,De VVD was vanaf het begin nogal sceptisch. Wij verwachten geen lange rijen met toeristenbussen bij het fort”, meldde liberaal Theo van Es. Ook Jeroen Weerdenburg (CDA) en Tim Huisman van D66 drongen aan op snelheid. ,,Het geduld raakt op.” Luc Aben van Stem0167 herinnerde eraan dat het al vele jaren bekend is dat de bodem van Fort Henricus verontreinigd is. Maar door niets te doen, moet het bodemonderzoek over, stelde hij.  

Toch weigerde een politieke meerderheid om steun te geven aan de motie van de Volkspartij. ,,We hebben als gemeenteraad beleid afgesproken. Daar gaan we niet halsoverkop op ingrijpen”, aldus VVD‘er Van Es. De fractie van Progressief Samen vond het bovendien een ‘griezelig idee’ om de loodsen en bedrijfswoning op Fort Henricus zonder voorwaarden vooraf van de hand te doen.

We hebben als gemeente­raad beleid afgespro­ken over Fort Henricus. Daar gaan we niet halsover­kop op ingrijpen.

Theo van Es, VVD-raadslid

,,De motie komt ook te vroeg”, verwees Joop Stoeldraijer van Progressief Samen naar de lopende coalitiebesprekingen tussen Gewoon Lokaal!, VVD en Progressief Samen.

Wethouder Prent hoopt dat de bodemuitkomsten in juni bekend zijn. Als de resultaten tegenvallen, zal er voorafgaand aan verkoop van het vastgoed grondsanering moeten plaatsvinden. De kosten daarvan zijn voor rekening van de gemeente.

Prent ging niet in op de persoonlijke aanval door Kouwen. ,,Het zegt meer over hem, dan over mij”, zei ze na afloop van de gemeenteraad. Kouwen op zijn beurt stelde ‘felle oppositie’ in het vooruitzicht.

Back To Top