skip to Main Content

Bestuurswisselingen voor Regio West-Brabant (RWB)

De gemeenteraadsverkiezingen en de bijbehorende bestuurswisselingen brengen ook voor Regio West-Brabant (RWB) verandering met zich mee. Hoe kijken de afzwaaiende wethouders terug op hun bestuursperiode en hun werkzaamheden voor RWB? Wat is er gerealiseerd en welk advies geven zij hun opvolgers? In dit deel Willy Knop, wethouder Steenbergen en lid van de Commissie van Advies Ruimte en de kopgroep Vitaal Buitengebied.

De inspanningen voor Vitaal Buitengebied zijn succesvol. Het onderwerp wordt door de West-Brabantse gemeenten opgepakt. Wat is daar volgens u het geheim van?

“Er is tussen gemeenten bewustwording ontstaan van wat we in het westelijk deel van West-Brabant hebben en kunnen met elkaar. Dankzij de agrofood-sector hebben we als gemeenten veel raakvlakken. Het is bovendien een actueel onderwerp dat rijp is voor verandering. Denk bijvoorbeeld aan voedselvoorziening en combineer dat met innovaties en interessante ontwikkelingen. In West-Brabant zijn agrariërs in staat om dankzij innovaties, kennis en ontwikkeling op dezelfde vierkante meter, meer dan zestig procent meer omzet uit hun teelten te halen. Uiteindelijk is het een verhaal van de toekomst. Ruimte is in Nederland schaars, maar er moeten wel meer monden gevoed worden.”

Wat zijn verdere prestaties in de regio waar u met een goed gevoel op terugkijkt?

“Het Panorama West-Brabant en de gebiedsagenda Vitaal Buitengebied hebben de ogen van de gemeenten geopend. We kregen meer inzicht in hoe onze regio in elkaar steekt, waar raakvlakken liggen en waarin we elkaar kunnen helpen. Dat is een prestatie: inzien dat je om grote opgaven te bereiken de regionale samenwerking écht moet opzoeken. Een gemeente als Steenbergen heeft een groot buitengebied. Wat daar belangrijk voor is, overlapt ook al snel een buurgemeente als Halderberge of Moerdijk.”

Hoe heeft u de samenwerking in RWB-verband ervaren?

“Onbekend maakt onbemind, zeg ik altijd. Door wethouders uit andere gemeenten te ontmoeten weet je wat er speelt en weet je waarmee je elkaar kunt helpen. Ook op andere onderwerpen zoals vrijetijdseconomie (VTE) en bedrijventerreinen heb ik als wethouder veel aan de samenwerkingen met andere gemeenten gehad. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein. Het is fijn dat er dankzij RWB de juiste kaders voor ons als gemeente liggen waarmee we aan de slag konden gaan.”

Op welke manier kunnen bestuurders volgens u lokale belangen naar een regionaal niveau tillen? 

“Ik neem graag het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland als voorbeeld. Een thematisch bedrijventerrein, gespecialiseerd in de Agrofood/Biobased-sector. Dit terrein ligt wel in Dinteloord, maar dat maakt het niet per se een Dinteloords verhaal. AFC Nieuw Prinsenland dient een regionaal belang. Dit neem ik mee in de overdracht. Het is een proces dat continu doorgaat. Mijn opvolger moet goed op de hoogte zijn van het belang van regionale samenwerking. Daarnaast is de regio West-Brabant ook Steenbergen. Als het goed of fout gaat met de regio, heeft dat direct invloed op de gemeente Steenbergen. Door in dat soort schalen te denken en werken, maak je het behapbaar voor inwoners en ambtenaren.”

Wat gaat u doen na deze verkiezingen als u geen wethouder meer bent? 

“Genieten van een lege agenda, vermoed ik. We hebben met ons team in drie jaar geprobeerd te doen, waar andere wethouders vaak vier jaar hebben. Steenbergen heeft als gemeente de nek uitgestoken. We hebben grote projecten voor elkaar gebokst, waaronder de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Dat kost veel energie.”

De bestuurders die aan het woord komen hebben in hun bestuursperiode allemaal een steentje bijgedragen om West-Brabant economisch te versterken, te verduurzamen, te verslimmen of op ruimtelijk gebied te verbeteren. Door de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we binnen RWB met veel nieuwe gezichten te maken, deze interviewreeks dient daarom als een mooi moment om terug te blikken en om al vooruit te kijken.

Foto en tekst: RWB mei 2022

Back To Top