skip to Main Content

‘Kemphanen’ brachten Steenbergen politiek tot rust

STEENBERGEN – Het ging vaak hard tegen hard in de politieke arena van Steenbergen. Aanleg van het kassengebied bij Dinteloord zorgde voor veel rumoer en diep onderling wantrouwen. De bestuurscrisis rond voormalig burgemeester Saskia Bolten was een drama van jewelste. Inmiddels is het pais en vree in de vestingstad, ondanks of dankzij een ‘kemphanencoalitie’. Franka van der Rijt, Fee Buurmans 07-03-22, 10:00 Bron: BN DeStem, Foto: © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Die coalitie van lokale concurrenten Gewoon Lokaal! en Volkspartij, aangevuld met CDA, zag in 2019 het levenslicht, amper een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Verkiezingswinnaar GewoonLokaal! smeedde eerst een college met CDA en VVD. Maar de liberalen waren het in hun ogen wispelturige gedrag van Gewoon Lokaal! rap beu en braken met de coalitie.

De VVD werd ingeruild voor de Volkspartij, tot op dat moment de grote rivaal van het progressiever georiënteerde Gewoon Lokaal! Wat blijkt? De twee politieke ‘kemphanen’ zijn goed in staat om samen te werken.

Coalitieharnas geeft lucht  

Opvallend is dat het coalitieharnas niet al te strak zit. De drie partijen geven elkaar ruimte om desgewenst zaken te doen met oppositiefracties D66, VVD en PvdA.

Meest in het oog springend voorbeeld was het gelegenheidsverbond van Volkspartij en PvdA om af te dwingen dat bij nieuwbouw een kwart van de huizen gereserveerd wordt voor jongeren die willen uitvliegen naar een eigen woonplekje. Het voorstel werd unaniem aangenomen in de raad, al is de uitvoering zeer lastig. Maar het leidde er wel toe dat politiek Steenbergen zich hard wil maken voor betaalbare woningen voor jongeren.

In het taaie huisvestingsdossier voor arbeidsmigranten staan de neuzen ook dezelfde kant op. In de politiek is brede instemming om buitenlandse werknemers die tijdelijk komen werken, uit de woonkernen te weren en grootschalig te huisvesten nabij het werk (zoals bij de kassen in Dinteloord) of op het eigen terrein van agrarische ondernemers. Daar wordt ook aan gewerkt. Een nieuw plan om 400 arbeidsmigranten onderdak te geven, zit in de pijplijn.  

Daar staat tegenover dat de gewraakte mega-windturbines in Karolinapolder bij Dinteloord nog steeds boven de markt hangen. Steenbergen gooide de kont tegen de krib door maximaal acht lagere molens te accepteren. De provincie ging ook op ramkoers: het windpark met de hoge turbines moet er gewoon komen. De Raad van State is nu aan zet. Vorige maand zou er een uitspraak liggen, maar het hoogste rechtscollege wil meer informatie. Met als gevolg dat de inwoners van Dinteloord nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.

Rondwegen 

Dat geldt ook ten aanzien van een rondweg in Dinteloord tegen vracht- en landbouwverkeer. De politiek praat er al zeker tien jaar over. Onlangs besloot de gemeenteraad dat er nu echt werk van gemaakt moet worden: er komt een ’voorstudie’.  Intussen zijn ook plannen gemaakt voor een miljoenen kostende rondweg westelijk van Steenbergen, mede in relatie tot de aanleg van een groot regionaal bedrijventerrein langs de A4.

Het geeft aan dat er politieke ambitie is voor grootschalige projecten. Tegelijkertijd lijkt dat ook een valkuil: de rondweg Dinteloord werd tien jaar geleden al als urgent betiteld, maar de weg ligt er nog lang niet.

In de komende jaren wordt duidelijk of zo’n uitstel-scenario ook de randweg in Steenbergen gaat treffen. Bewoners van de Burgemeester van Loonstraat snakken al jaren naar zo’n omleiding om verlost te zijn van overlast door zwaar en hardrijdend verkeer.  

Dat Steenbergen voor de hele Brabantse Wal kartrekker is voor een nieuw bedrijventerrein langs de A4 valt politiek in goede aarde. Het moet vooral hoogwaardige bedrijven en werkgelegenheid naar de regio brengen waar ‘eigen inwoners’ van profiteren. Vooral de Volkspartij ziet dat als het inlossen van een verkiezingsbelofte. 

Spaarpot is goed gevuld

Het helpt daarbij dat Steenbergen financieel op orde is. De spaarpot is uitstekend gevuld. Begin dit jaar kende de toonaangevende accountant BDO het rapportcijfer 9 toe aan de gemeentelijke financiën: solide en gezond. In die situatie hoef je geen debatten te voeren over pijnlijke bezuinigingen.   

De verkiezingsstrijd op 16 maart draait politiek om de vraag wie de grootste partij wordt: wordt het, net als vier jaar geleden, een nek-aan-nek race tussen Gewoon Lokaal! en de Volkspartij of doet juist de nieuwe partij Stem0167 goede zaken? En wat is het effect van de gedaanteverwisseling van PvdA in Progressief Samen?

De Volkspartij hoopt stiekem op de electorale hoofdprijs met agrarisch ondernemer en voormalig D66-politicus Eric van der Spelt als kandidaat-wethouder. Steenbergen mag zich graag profileren als toeristische hot spot, maar iedereen in de gemeente weet dat juist de landbouwbelangen economisch zwaar wegen.   

Al met al gedijt politiek Steenbergen in rustig vaarwater. Zo rustig zelfs dat een van de wethouders zich onlangs liet ontvallen dat er kennelijk helemaal geen politiek meer wordt bedreven. Ooit vlogen harde verwijten over tafel en liepen spanningen en emoties hoog op. Nu gaat het hooguit om rimpelingen in de vijver.

Back To Top