skip to Main Content

Geen opvang Afghanen in Steenbergen

Steenbergen – In een brief aan onze burgemeester is gevraagd of hij ruimte ziet om meer asielzoekers of vergunninghouders op te nemen nu er een grote instroom is van Afghanen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen heeft in een brief laten weten niet bereid te zijn om asielzoekers op te vangen. Dat verzoek werd onlangs gedaan vanwege de toestroom van Afghaanse vluchtelingen, waardoor er nu een tekort aan opvangplekken is. Het college zegt dat de gemeenteraad in het coalitieakkoord heeft vastgelegd dat er geen aanvullende opvang mag komen.

Juiste reactie

In 2015 hebben de inwoners van de gemeente Steenbergen op duidelijke wijze laten merken dat er geen draagvlak is om asielzoekers op te nemen. Hieraan wordt door het college ook gerefereerd in hun reactie aan de provincie. De Volkspartij heeft hier goed naar geluisterd en heeft de mening van de bevolking opgenomen in haar verkiezingsprogramma en vervolgens ook in het coalitieakkoord. De reactie van B & W is volgens de Volkspartij dan ook de enige juiste reactie aan de provincie en is het college namens de inwoners heel dankbaar.

“In het verkiezingsprogramma van 2022 zal dit punt ook zeker weer worden opgenomen”, aldus de Volkspartij.

Woningnood

Wat veel inwoners niet weten is dat de gemeente Steenbergen in de top van het oogstseizoen ook al ruim 3200 arbeidsmigranten moet huisvesten naast de verplichte opvang van asielzoekers. Daardoor is er een enorme woningnood ontstaan, waardoor onze eigen inwoners nauwelijks meer aan een betaalbare woning kunnen komen. Speciaal voor onze jonge inwoners die voor het eerst een woning willen kopen of huren, is daar de term “woningen voor nestverlaters” ontstaan. Op die manier kunnen onze kinderen toch in Steenbergen blijven wonen. De komende jaren moet 25% van de nieuwbouw uit deze woningen bestaan.

Back To Top