skip to Main Content

Vertrek horeca uit kleinere kernen serieuze bedreiging voor de leefbaarheid

De horeca in landelijke gebieden staat het water aan de lippen. Het college van B&W van Steenbergen maakt zich hier ernstige zorgen over, omdat hiermee ook de leefbaarheid in kleine kernen onder druk komt te staan. In een brief naar minister-president Mark Rutte vraagt zij met klem aandacht voor deze problematiek.

Naast deze brief heeft wethouder Knop (economie) de banken gevraagd oog te hebben voor de lastige positie van horecaondernemers en coulant om te gaan met betaaltermijnen. Hier is positief op gereageerd. Ook bereidt wethouder Knop een corona-proof werkbezoek voor voor Tweede Kamerleden en leden van de Provinciale Staten uit West-Brabant voor over dit onderwerp. Hij zal hiervoor de samenwerking opzoeken in de regio om het probleem geagendeerd te krijgen in Den Haag en samen naar oplossingen te zoeken.

Desastreus

In de brief aan minister-president Mark Rutte schrijft het college dat naast de wellicht desastreuze gevolgen van de lockdown voor de ondernemers ook de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Steenbergen ernstig onder druk komt te staan, als de horecasector definitief de deuren moet sluiten: ‘Dit risico wordt alsmaar groter, zeker nu ook de inkomsten van de aanstaande carnavalsperiode wegvallen’, aldus het college.

De gemeente Steenbergen staat voortdurend in nauw contact met zowel haar horecaondernemers als de verenigingen die vaak gebruik maken van de gelegenheden. ‘We doen alles wat in ons vermogen ligt om onze inwoners en ondernemers te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo heeft onze gemeenteraad uit eigen middelen een noodfonds van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld’, staat te lezen in de brief.

Misbruik

Toch blijkt dit helaas niet genoeg te zijn. De angst bestaat dat criminele investeerders misbruik gaan maken van de huidige omstandigheden. ‘Juist in regio’s zoals West-Brabant is dit helaas een reëel scenario. Ook zulke ongewenste ontwikkelingen zijn een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid’.

Van de minister-president vraagt de gemeente Steenbergen om oog te hebben voor de problematiek en hier vanuit verschillende beleidsvelden naar te kijken. Uiteraard is hij van harte welkom om persoonlijk poolshoogte te komen nemen in een van de kernen. 

Back To Top