skip to Main Content

Nieuw beheer van ’t Cromwiel per 1 juli 2021

STEENBERGEN – Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar in december 2020 is er eindelijk een stap in de goede richting gezet om ’t Cromwiel weer tot het culturele hart van Steenbergen te kunnen gaan ontwikkelen.

De Volkspartij heeft in de aanloop naar de vorige verkiezingen al het standpunt ingenomen dat ’t Cromwiel beter geëxploiteerd zou moeten worden en ziet met de huidige ontwikkelingen dat ’t Cromwiel de kans kan krijgen om weer het maatschappelijke en culturele hart van Steenbergen te worden.

Lokale stichting

De leden van het bestuur van een bestaande lokale stichting (De Vaert, Welberg) hebben aangegeven de mogelijkheden te willen onderzoeken om, naast hun bestaande gemeenschapshuis, ook het beheer en de exploitatie van ’t Cromwiel op zich te gaan nemen.

Met het betreffende bestuur is gesproken over verschillende relevante aandachtspunten. Daarbij gaat het niet alleen om het versterken van de cultureel maatschappelijke functie van ’t Cromwiel, maar ook over financiën, personeel en om te werken aan een succesvol Cromwiel dat bijdraagt aan de leefbaarheid, gezelligheid en gemeenschapszin in Steenbergen.

Voor het toekomstige beheer van ’t Cromwiel wordt daarvoor een separate lokale stichting opgericht, uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021. De beoogde overdracht van beheer en exploitatie naar de lokale stichting vindt plaats per 1 juli 2021. Dit betekent dat de bestaande overeenkomst tussen de gemeente en Optisport met betrekking tot het beheren en exploiteren van ’t Cromwiel, wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Vrije tijdsgebouw ’t Cromwiel

Alle mensen die dit gebouw bezoeken komen voornamelijk `s avonds, in hun vrije tijd en voor hun plezier. Bij het ontwerp stonden daarom de thema`s ontmoeten, uitnodigen en plezier centraal. Dit uitte zich in een foyer als ontmoetingsplek tussen de opdeelbare grote zaal en de vele andere zalen. In de architectuur is gezocht naar een energetische, blije uitstraling met glaspartijen die vooral `s avonds een uitnodigend zicht geven op wat er zich binnen afspeelt.

Veel mogelijkheden

Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel heeft de beschikking over een prachtige theaterzaal, twee sporthallen, biljart en multifunctionele zalen voor vergaderingen, theatervoorstellingen, kinderfeesten, beurzen en events. De Volkspartij hoopt van harte dat, met goed beheer, geworteld in de Steenbergse samenleving, ’t Cromwiel zal opbloeien als theater, muziekpodium, musicallocatie, als filmhuis. Er is ook ruimte voor evenementen, ‘rommelmarkten’, beurzen, bedrijfspresentaties, conferenties, workshops. Ook een balletje stoten en gezellig samen wat eten en drinken, keuvelen met leeftijdgenoten hoort bij ’t Cromwiel.

En uiteraard worden de sportfaciliteiten niet uit het oog verloren.

De Volkspartij ondersteunt de huidige gesprekken met de lokale stichting en rekent op een mooie zomer 2021!

Lees ook:

(1) https://www.volkspartijsteenbergen.nl/standpunten/algemeen-bestuur-2/ )

(2) https://www.volkspartijsteenbergen.nl/2018/10/steenbergse-raad-contract-van-beheerder-t-cromwiel-opzeggen/

(3) https://www.volkspartijsteenbergen.nl/2018/12/schandalige-vertoning-van-coalitie-en-met-name-de-vvd/

(4) https://kijkopsteenbergen.nl/bestuur-de-vaert-bereid-tot-beheer-t-cromwiel/

Back To Top