skip to Main Content

Volkspartij: een solide eenheid in besluitvormende vergadering

Op donderdagavond 24 september jl. vond de eerste besluitvormende vergadering na het zomerreces plaats in het gemeentehuis van Steenbergen*.

Voorafgaand aan de besluitvormende vergadering vond er een kort extra fractieoverleg in de Volkspartij plaats, waarbij ook burgerraadsleden Janine van Bers en Ed Hobo aanschoven. Volgens de protocollen mogen burgerraadsleden niet deelnemen aan besluitvormende vergadering, vandaar dat de Volkspartij tijdens de vergadering vertegenwoordigd werd door alle raadsleden: Boy Sluiters, Danker Kouwen, Ad van Elzakker, Ger de Neve en Michel Lambers.

Als bespreekpunten stonden in deze vergadering op de agenda: 

  • Appartementencomplex aan de Molendijk;
  • Verstrekken van een lening aan VV Steenbergen
  • Rioleringsplan.
  • Motie over behoud buslijnen Dinteloord en Nieuw Vossemeer
  • Tot slot werd er in de vergadering gesproken over de uitgestelde motie over het Westland.

De complete fractie van de Volkspartij was goed voorbereid en flink ‘op dreef’ donderdagavond!

Lening aan VV Steenbergen

Ad van Elzakker heeft duidelijk en consequent aangegeven wat het standpunt van de Volkspartij is aangaande het thema ‘lening aan VV Steenbergen’ voor het realiseren van nieuwe kleedruimtes. Volkspartij vindt goede voorzieningen op ons gemeentelijk sportpark van groot belang, met het oog gericht op de toekomst en met een realistische financieel plan onderbouwd. De Volkspartij vindt de investering dan ook gerechtvaardigd, mits het sportpark in de toekomst niet wordt verplaatst.

Gemeentelijk rioleringsplan

Danker Kouwen heeft op heldere wijze duidelijk gemaakt wat het standpunt van de Volkspartij is betreffende het rioleringsplan.

De Raad was voorzien van een ‘voorstel’ aangaande het Rioleringsplan. Volkspartij vond dit erg onduidelijk omdat er gestemd zou moeten worden voor een plan met twee opties. Uiteindelijk weet je dan niet waar je voor stemt….

Om die reden heeft de Volkspartij een amendement ingediend om het ‘voorstel’ aan te passen naar alleen Scenario 2. Scenario 2 geeft de laagste toename van lasten voor de inwoners: 2,5% (i.p.v. 8,6%)

Wij vinden het als Volkspartij erg ongepast om nu de lasten sterk te verhogen, zeker wanneer het om zaken gaat die niet direct noodzakelijk zijn. Danker Kouwen heeft op hele duidelijke manier verwoord waar de Volkspartij voor staat: ‘Ik vind het jammer dat sommige partijen kiezen voor het duurdere scenario, zonder concrete en gedetailleerde toezeggingen wat een dergelijk scenario inhoudt’.

Daarbij gaf de Danker ook duidelijk aan Wethouder Baartmans aan, dat hij het niet eens is met haar uitspraak ‘Niets doen is geen optie’, Danker: ‘Twee-en-een-half procent verhoging is niet niets! Dat is meer dan de meeste mensen er dit jaar bijkrijgen, in hun loonzakje…Tuurlijk is €33,- niet veel,…. als je geld genoeg hebt, maar in alle andere gevallen is het wel te veel. Het is te makkelijk om te zeggen, nou dat valt allemaal best wel mee’ De Volkspartij vindt het cruciaal om zich richten op de riolering in Gemeente  Steenbergen, en niet op klimaatadaptatiemaatregelen in deze financieel moeilijke en onzeker tijden.  Danker deed een oproep aan alle politieke partijen: Denk eens na over wat je de inwoners aandoet met deze lastenverzwaring, in deze financieel zware tijden!’

Ondanks het pleidooi van Danker, hebben Gewoon Lokaal! en CDA, tevens coalitiepartners, alsmede D66 en PvdA gestemd voor de duurste optie van het Rioleringsplan, voorzien van een Amendement van D66. Dit kan leiden tot een lastenverzwaring van maar liefst 8,6% voor de inwoners van Gemeente Steenbergen.

Motie buslijn Dinteloord en Nieuw-Vossemeer

Boy Sluiters is erin geslaagd om motie, opgesteld in samenwerking met D66 over het in stand houden van de buslijn Dinteloord en Nieuw-Vossemeer, unaniem door de Raad te krijgen. Hier ligt nu een duidelijke boodschap voor de wethouder.

Motie over Westland

In een flamboyant betoog heeft Michel Lambers, laat op de avond, feedback gegeven op de (e)motie van PvdA aangaande glastuinbouw. PvdA wil glastuinbouw laten verbieden tot ruim voorbij de regeerperiode van de zittende Raad. Lambers, door de wol geverfd op bestuurlijk gebied, maakte duidelijk aan de raad en de PvdA, dat de door hen ingediende motie op een niet-democratische en zeer populistische wijze invloed wil uitoefenen op beslissingen rondom uitbreiding van de glastuinbouw.

Het was een lange avond, maar de Volkspartij fractie stond als een huis. Daar zijn we erg trots op en we blijven ons best doen voor u, de inwoners van Gemeente Steenbergen!

Voor meer informatie over de vergadering, zie tevens: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Besluitvormende-Vergadering/2020/24-september/19:30

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op!

Back To Top