skip to Main Content

Zebrapad Fabrieksdijk

Vanaf 30 maart 2020 kunnen de mensen weer een beetje veiliger oversteken op de Fabrieksdijk. Goed zichtbaar en op de juiste plaats met op- en afritten voor rollators, rolstoelen en kinderwagens.

Op 2 september 2019 werd door Ed Hobo van de Volkspartij in zijn eerste oordeelvormende vergadering als burgerraadslid de verkeersveiligheid in de gemeente Steenbergen aangekaart. Met name werd aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie voor voetgangers op de Fabrieksdijk en de breedte van de Lindenburghlaan, die niet is berekend op het drukke verkeer naar de nieuwe wijk Buiten de Veste. Deze laatste moet in het GVVP worden aangepast.

Op de Fabrieksdijk heeft in het verleden ooit een voetgangersoversteekplaats gelegen ter hoogte van de Albert Heijn en de Rabobank, maar die was weggelaten bij de herbestrating op advies van een verkeersdeskundige. Na een uurtje vragen stellen aan overstekende voetgangers, bleek al snel dat 100% van de mensen het zebrapad terug wilde hebben.

Tijdens de oordeelvormende vergadering stond de gemeenteraad unaniem achter het voorstel van de Volkspartij. De verkeersveiligheid van de burgers heeft voorrang. In de maanden die volgden heeft het college advies ingewonnen bij verkeersdeskundigen en politie. Volgens deze partijen zou een oversteekplaats geen meerwaarde opleveren. Gelukkig heeft het college naar de burgers en de aandrang van de Volkspartij geluisterd en alsnog besloten om de voetgangersoversteekplaats aan te leggen.

Back To Top