skip to Main Content

Open brief van de gemeenteraad en het college

DOE EENS EVEN NORMAAL!

“Vorige week hebben 216 kinderen van de gemeente Steenbergen genoten van de Kleine Tour. Een evenement dat mogelijk wordt gemaakt door tientallen vrijwilligers die allemaal maar één doel voor ogen hebben: een prachtige, sportieve en gezellige week maken voor de kinderen.

Dat doel is voor de vijftigste keer bereikt. Een tour met een gouden randje dankzij alle extra activiteiten die ter gelegenheid van het jubileum waren bedacht. Namens de voltallige gemeenteraad en het college van Steenbergen: een grote pluim voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Als gemeentebestuur willen we echter ook een paar woorden richten aan die mensen die hun best hebben gedaan om een kras op dit gouden randje te zetten. Die het geduld niet op konden brengen om tien minuten te genieten van een karavaan van kinderen die voorbij een wegafzetting reed. Die van mening zijn dat hun planning belangrijker is dan de veiligheid van onze jeugd.

Aan deze mensen willen wij het volgende advies geven. Neemt u eens vijf minuten de tijd om uzelf in de spiegel aan te kijken en u af te vragen: Is dit de persoon die ik wil zijn? Ben ik zo belangrijk dat ik het recht heb om mensen die zich inzetten voor een ander te beledigen of zelfs lichamelijk te mishandelen? Is er op deze hele wereld iemand die zo belangrijk is?

Wij kennen het antwoord op die vraag. Nu u nog.

Het bestuur van een gemeente kan regels opstellen, vergunningen afgeven, subsidies verlenen. Kortom, ervoor zorgen dat het op papier goed geregeld is. Vrijwilligers zorgen ervoor dat wat op papier staat, goed uitgevoerd wordt. Een systeem dat werkt, totdat er mensen zijn die denken dat zij boven deze regels staan. Die met hun egoïstische gedrag de veiligheid van vrijwilligers en deelnemers in gevaar brengen.

Als gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester kunnen we niets veranderen aan dit gedrag. We kunnen zeggen dat we het niet tolereren, maar daarmee is het niet opgelost. Wat we wel kunnen, is wat we allemaal kunnen. Tegen degenen die zich er schuldig aan maken zeggen: Doe eens even normaal!

Bij deze.”

De gemeenteraad en het college van de gemeente Steenbergen

Back To Top