skip to Main Content

Nieuwe coalitie bekend

STEENBERGEN – Wel windmolens, maar maximaal acht stuks en niet hoger dan 150 meter. Arbeidsmigranten die maar kort hier verblijven, moeten zo dicht mogelijk bij het bedrijf waar zij werken, grootschalig wonen. Dat zijn enkele belangrijke punten uit het nieuwe Steenbergse coalitieakkoord.

In het nieuwe coalitieakkoord van Gewoon Lokaal!, de Volkspartij en het CDA staan concrete afspraken over moeilijke thema’s, zoals arbeidsmigranten en windmolens. Het nieuwe coalitieakkoord werd gisteravond gepresenteerd door de drie partijen met formateur René Mol. ,,Een prachtig akkoord met nieuwe aspecten waar we vorm aan willen geven”, aldus Maurice Remery, fractievoorzitter Gewoon Lokaal!.

Grootschalige woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten die hier kort verblijven, moeten zo dicht mogelijk bij het bedrijf verblijven waar zij werken, zeker niet in woonwijken. De coalitie zet in op grootschalige woonvoorzieningen. ,,Sunclass zou hiervoor geschikt kunnen zijn”, zegt Remery. Arbeidsmigranten die langer verblijven, zijn wel welkom in woonwijken. Bedrijven en uitzendbureaus zijn verantwoordelijk voor de huisvesting.

Over windmolens besluit de nieuwe coalitie dat er acht stuks geplaatst mogen worden langs het Volkerak. Aangevuld met 30 hectare zonnepanelen. Het plaatsen van meer windmolens is voor de nieuwe coalitie niet bespreekbaar. Ook niet om buurtgemeenten te helpen. ,,De Volkspartij wil eigenlijk geen windturbines, maar we zijn ingehaald door de provincie dus we moeten”, zegt Michel Lambers, fractievoorzitter van de Volkspartij. ,,Dit is een hele mooie compromis. We krijgen namelijk geen mega-windmolens van 230 meter.” Gewoon Lokaal! Is eigenlijk wel voorstander van windenergie. Remery: ,,We kunnen met dit voorstel voldoen aan de opgave en gaan ook kijken naar andere alternatieven voor duurzame energie.”

Tweede supermarkt in Dinteloord

Een kwestie die al lang speelt in Dinteloord, is een tweede supermarkt. De nieuwe coalitie zet de deuren hiervoor open, want zij staan het initiatief voor een supermarkt in de Karel Doormanstraat toe. Zij benadrukken wel dat ze geen andere bestemming voor deze plek willen en ook niet meer detailhandel buiten de kern. Wat ook al is vastgelegd, is de afschaffing van de hondenbelasting in 2021. ,,Dat gebeurt ook in veel andere gemeenten”, aldus Jeroen Weerdenburg, fractievoorzitter CDA.

Willy Knop is de nieuwe wethouder namens de Volkspartij. Zijn exacte portefeuille is nog niet bekend, zeker is wel dat hij verantwoordelijk wordt voor economische zaken en ruimtelijke ordening. Knop: ,,Ik ben ondernemer, dus dit past goed bij mij. Ik zie veel kansen voor Steenbergen.” Wilma Baartmans, Ester Prent (beiden Gewoon Lokaal!) en Koos Krook (CDA) blijven gewoon wethouder de komende drie jaar.

Anne Jansen  Bron: BN DeStem

Foto: Ed Hobo

Back To Top