skip to Main Content

Schandalige vertoning van Coalitie en met name de VVD

STEENBERGEN – Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2018 liet de coalitie van VVD, CDA en Gewoon Lokaal, aangevuld met D66 hun ware aard, wispelturig en onbetrouwbaar, weer eens duidelijk zien.

Motie opzegging contract ‘t Cromwiel unaniem aangenomen

25 oktober jl. heeft de volledige raad unaniem een motie aangenomen om het contract met Hydra Sport op te zeggen voor het eind van het jaar. Hydra Sport heeft een vijfjarig contract dat na aanbesteding is verkregen. Om niet nog een keer een periode van 5 jaar aan Hydra Sport vast te zitten, en om een beter contract te kunnen maken hadden Volkspartij, gesteund door PvdA en CDA een motie ingediend voor opzegging.

Reden van opzegging

Hydra Sport heeft de afgelopen vijf jaar nagenoeg niets gedaan om er een goed lopend gemeenschapshuis van te maken, maar zich voornamelijk gericht op de sport en drank: een sportcafé. Zo stond er op hun website te lezen. Veel sportverenigingen hebben echter elders een locatie gezocht.

Wethouder heeft opzegging bevestigd

Nota bene in de raadsvergadering van eind november heeft de wethouder op vragen uit de raad nog toegezegd dat de motie zou worden uitgevoerd. Ze voerde geen bedenkingen en bezwaren aan.

Onbetrouwbaar gedrag coalitie

20 december wordt er door de VVD, gesteund door de coalitiepartijen CDA en Gewoon Lokaal, en D66, dat nog steeds niet begrijpt dat ze oppositiepartij is, tot verbazing van PvdA en Volkspartij een motie ingediend om de motie van 25 oktober niet uit te voeren. De Volkspartij krijgt de motie daarbij pas een paar uur voor de vergadering in de mail. Er wordt door de coalitie met de staart tussen de benen nog gezegd, dat het toch telefonisch was besproken..…klopt, maar er was niet gezegd dat er definitief een motie zou komen. Met het politiek zeer onvolwassen te laat opsturen van zo’n belangrijk stuk, laat je wel zien uit wat voor hout je gesneden bent. Alle fracties hebben blijkbaar bijtijds kennis kunnen nemen van de nieuwe motie, behalve de initiatiefnemers van de unanieme motie van 25 oktober, de PvdA en Volkspartij.

De reden van deze draai

Volgens de indieners van de motie zou er te weinig tijd zijn voor een nieuwe aanbestedingsprocedure. Dat zou namelijk 7 maanden in beslag nemen. Dit is echter niet realistisch. Er is een dubbele agenda zo blijkt tijdens de vergadering. Jos Verbeek van de VVD geeft aan, dat hij ook de Gummarus kerk als gemeenschapshuis onderzocht wil hebben en misschien ’t Cromwiel wel moet worden aangepast. Daarop reageert Willy Knop van Volkspartij heel ad rem of de heer Verbeek wel weet waar hij over praat. ’t Cromwiel heeft 5 miljoen Euro gekost. Dat ga je niet zomaar veranderen, omdat er een uitbater zijn werk niet goed doet. Maar zo wordt er dus met gemeenschapsgeld omgegaan. De inwoners mogen 3,7% meer belasting gaan betalen voor dit soort gedrag.

Tijdsdruk? Hoezo dan

Maar waarom moet het allemaal zo lang duren? Het huidige contract omvat 385 bladzijden en is voor 90% over te nemen. Er moeten enkele, bekende, punten aangescherpt worden. Daaronder zit onder meer het beheer van een fatsoenlijk gemeenschapshuis. Er is daarnaast een jaar opzegtermijn. Als de gemeente het contract met Hydra nu opzegt, dan heeft men nog een jaar de tijd om het contract aan te passen.

Mag het openbreken van een aanbesteed contract?

Navraag bij een consultant die zich hiermee bezig houdt, mag dit niet en moet het huidige contract eerst opgezegd worden. Op diverse internetsites is daar ook informatie over te vinden:
https://www.cmpartners.nl/kennisblog/ken-nieuwe-regels-wijzigingen-contracten-aanbesteding/

Het Europees Hof van Justitie heeft zich in verschillende zaken uitgelaten, dat een contract niet zomaar gewijzigd mag worden en er in de meeste gevallen een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden opgestart.
Middels de nieuwe motie wil de coalitie en het college het contract met Hydra met 1 jaar verlengen. Er wordt nu gebruikt gemaakt van een 5 jaren contract. Dit zal eerst moeten worden beëindigd.

Naar mijn mening wijzigt het economische evenwicht van de overeenkomst in het voordeel van de opdracht¬nemer op een wijze die door de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht niet was bedoeld. De duur van het contract wordt veranderd.

Ed Hobo, 21-12-2018

 

Back To Top