skip to Main Content

Motie voor het kappen van Platanen aan de Kruispoort aangenomen

Steenbergen – Motie voor het kappen van Platanen aan de Kruispoort aangenomen.

Al voor de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad heeft de Volkspartij samen met Steenbergen Anders, op 22 juni 2017, het initiatief genomen voor het indienen van een motie voor het kappen van de Platanen aan de Kruispoort in Steenbergen. De motie werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen en alleen Gewoon Lokaal en D66 stemden toen tegen de kap.

De reden waarom kappen was geëist was meervoudig.

Decennia stonden er naast de Platanen op het kerkhof ook nog Kastanjes. Omdat deze ziek waren zijn die gekapt. Wat achterbleef waren een paar lelijk, scheef gegroeide Platanen met slechts aan één zijde takken en groen. Niet alleen geeft dit een verschrikkelijk lelijke entree van het centrum, maar belangrijker, de bewoners van de Kruispoort voelen zich bij de scheefstaande 20 meter hoge bomen niet veilig meer.
Aan die onveiligheid had en heeft Gewoon Lokaal geen boodschap. Bomen zijn belangrijker dan het gevoel van bewoners. Er werd van alles bijgehaald door de toenmalige wethouder van Gewoon Lokaal om maar niet te hoeven kappen: er zouden vleermuizen in wonen, er werd een boomspecialist bijgehaald, die bijna in één oogopslag constateerde dat de bomen gezond waren, en de foeilijke staken staan op de bomenlijst omdat ze al 100 jaar oud zijn.

Kortom: de motie werd niet uitgevoerd. De bevolking werd niet serieus genomen.

Initiatiefvoorstel Volkspartij

Op 10 oktober 2018 komt de Volkspartij met een initiatiefvoorstel om de Platanen van de bomenlijst te halen en deze dan alsnog te kappen. Een wettelijk toegestaan initiatief, daar de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wat er moet gebeuren en niet het college. Het college is het hier niet mee eens, wil de kap met alle mogelijke middelen tegenhouden en schakelt een advocaat in. Deze vindt dat het initiatiefvoorstel niet is toegestaan, terwijl de Volkspartij met behulp van een jurist juist had uitgezocht, dat het wel is toegestaan. Er ontstaat een patstelling.

VVD dient kopie motie Volkspartij in

Tot grote verbazing van de Volkspartij “kaapt” op 26 november 2018 de VVD de motie van de Volkspartij. Met wat knip en plakwerk had de VVD een “nieuwe” motie gemaakt.
Na een heftig debat wordt wederom de motie voor de kap van de lelijke Platanen aan de Kruispoort aangenomen.

Gewoon Lokaal bleef bij hun standpunt dat de bomen belangrijker waren, dan het veiligheidsgevoel van de bewoners aan de Kruispoort. Zij diende nog wel een motie in met het verzoek dat het hout van de oude bomen nuttig gebruikt moet worden. Deze werd unaniem aangenomen. Een empathie uitbeeldend houtsnijwerkje voor Gewoon Lokaal als herinnering is misschien op zijn plaats.

Tevredenheid ?

Is dit nu een reden om heel blij te zijn? Het doel is bereikt voor de bewoners aan de Kruispoort, maar anderhalf jaar praten over 9 bomen, omdat 1 partij en het college niet wil meewerken, is ongepast. Dus: kap daar ook eens mee!

Geschreven door: Ed Hobo

Back To Top