skip to Main Content

Voorlopig nog geen windpark Dinteloord

DINTELOORD – Actiegroep ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ is blij dat het college van burgemeester en wethouders voorlopig geen besluit neemt over windpark Karolinapolder. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, aldus wethouder Wilma Baartmans. “De ingediende bezwaren willen we zorgvuldig behandelen.”

Timo van de Kasteele 15-08-18

Tegen de bouw van vier mega windmolens aan de Karolinadijk, ten noorden van Dinteloord, bestaat veel verzet. Ruim veertig inwoners hebben de afgelopen weken bezwaar ingediend tegen de plannen. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en waardevermindering van de woningen als in de achtertuin molens van 230 meter hoog komen te staan.

Actiegroep ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ is opgelucht. “Wij zijn blij dat het college inziet dat het tot nu toe doorlopen proces niet klopt en de besluitvorming uitstelt”, zegt actievoerder Eduard de Ruiter.

Steun

De actiegroep heeft afgelopen tijd veel steun gekregen. Zowel van inwoners uit Dinteloord, als een luisterend oor van enkele lokale politieke partijen. Hoewel nu sprake is van uitstel, gaat de actiegroep onvermoeibaar door. Als het moet tot de Raad van State.

Meer tijd

Reden dat het college de besluitvorming rondom de windmolens uitstelt, is dat het meer tijd nodig heeft. “Naast het feit dat wij de zienswijzen van de bewoners zorgvuldig willen behandelen, ontbreekt op sommige punten nog informatie, zoals een natuuronderzoek”, zegt wethouder Baartmans. “Ook is niet op alle punten overeenstemming met ontwikkelaar Innogy.”

Najaarsronde

Het gevolg van uitstel is dat Innogy de najaarsronde voor de zogeheten SDE+ subsidie misloopt. Geld dat de overheid beschikbaar stelt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolenparken. Die subsidie wordt de komende jaren afgebouwd en pakt volgend jaar lager uit. Reden voor Innogy om vaart te zetten achter de plannen in Dinteloord.

Het Steenbergse college is zich bewust van de consequenties. “Maatschappelijke zorgvuldigheid gaat in dit geval boven het financiële aspect”, aldus het college.

Meer wind

Steenbergen moet, net als alle West-Brabantse gemeenten, bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is in 2011 zo afgesproken. Om te voldoen aan de doelstellingen zijn plannen gemaakt voor het opschalen van de vier windturbines die aan de Karolinadijk staan. Opschalen betekent hogere molens. Die vangen meer wind. Inwoners zijn hier begin juni over ingelicht.

Het is nog onduidelijk hoe het besluitvormingsproces nu gaat lopen. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld het onderwerp eerst opiniërend te behandelen en pas later besluitvormend.

bron: BNdeStem

Back To Top