skip to Main Content

Een Zwarte Dag ! Coalitie in de maak van GewoonLokaal!, VVD en CDA

18 april 2018.

Het is een zwarte dag voor Steenbergen! Er wordt namelijk wederom gewerkt aan een coalitie van GewoonLokaal!, VVD en CDA.

De stad Steenbergen kan zich in rouw dompelen na het lezen van het persbericht over een nieuw te vormen coalitie van GewoonLokaal!, VVD en CDA. In de dorpskernen haalden deze partijen weliswaar hun stemmen op en werd GewoonLokaal! daarmee de grootste partij, maar in de stadskern Steenbergen is de Volkspartij toch echt met overmacht (56% groter dan GL) de grootste partij. De kiezers uit Steenbergen worden door de nieuw te vormen coalitie dus niet serieus genomen en als oud vuil aan de kant gezet.

Dat brengt ons gelijk bij de punten waarom de nieuw te vormen coalitie zo slecht is, te beginnen met het rampzalige omgekeerd inzamelen van het vuil. Erdoor gedrukt door de oude en straks dus ook nieuwe coalitie. Maling hebbende aan wat de bevolking ervan vindt. De bevolking wordt steeds ouder, maar de coalitie moet en zal oude mensen pesten in de gemeente: ze moeten voortaan met hun rollator of scootmobiel zelf hun vuil wegbrengen. En dat noemen zich dan sociale partijen. Na 1 maand hoor je om je heen over problemen van haperende containers waarvan de klep niet open wil, oude mensen die niet snel genoeg meer zijn om de zak erin te doen en de klep al weer dicht is, en dan de Polen die met een stok proberen van alles in de container te duwen omdat ze dit achterlijke systeem niet begrijpen. Omgekeerd inzamelen was hèt project van de oude coalitie, dat zonder gestoord te worden door enige kennis van zaken, met buitensporige kosten ingevoerd moest worden. Technisch scheiden is inmiddels efficiënter en veel goedkoper, maar wat boeit dat, de burger betaalt toch. Tot wel € 76,- per jaar meer!

Dat brengt me direct op punt twee. De overlast die veroorzaakt wordt door de arbeidsmigranten, die overal in de gemeente voor onrust zorgen. Huizen in de kernen worden opgekocht en vervolgens verhuurd aan arbeidsmigranten, die soms wel met 10 tegelijk in een eengezinswoning zitten. De overlast die zij veroorzaken door hun andere levenswijze, vaak alleenstaande mannen, veel herrie ’s avonds en ’s nachts, veel alcohol, ze houden de tuinen niet bij waardoor een straat verloedert, en dan nog alle auto’s die de halve straat vullen. Maar ook heel belangrijk, zij bezetten huizen voor onze eigen inwoners die een starterswoning zoeken. De antwoorden op vragen hierover die aan de verantwoordelijke wethouder gesteld werden, getuigen wederom niet alleen van algehele onwetendheid, zo niet onkunde, maar getuigen wederom van het maling hebben aan de Steenbergse bevolking. Als je beweert dat er slechts één huis verkocht is door de woningcorporatie waar arbeidsmigranten in zitten en dan ook nog durft te beweren dat er een enorme leegstand is in Steenbergen, dan is de conclusie toch dat je niet graag nog eens 4 jaar door zo iemand wil worden vertegenwoordigd.

Dat brengt me gelijk op het derde punt, de woningbouw. Al jaren hebben we in de gemeente diverse locaties braakliggende grond voor woningbouw. Er gebeurt echter heel weinig. Er wordt beweerd dat er geen vraag is naar woningen. Maar is het dan uit te leggen waarom er in de ons omringende gemeenten wel huizen gebouwd en verkocht worden, en er zelfs wachtlijsten zijn? Waarom is er in Steenbergen zo weinig vraag naar woningen dan? En daar kun je gelijk een nieuw punt van maken: werkgelegenheid.

De werkgelegenheid in de gemeente Steenbergen ligt ruim 300 arbeidsplaatsen per 1000 inwoners onder het landelijk gemiddelde van 746. We hebben prachtige braakliggende industrieterreinen. Maar daar blijft het bij. Bedrijven die zich hier willen vestigen, zijn de slechte service van de gemeente en de bizarre regeltjes snel zat. De gemeente Tholen gaat intussen weer verder met uitbreiden met een nieuw industrieterrein en ook Lepelstraat gaat profiteren van het alsmaar uitbreidende aantal bedrijven dat zich in West Brabant vestigt. Onder verantwoording van de oude coalitie zijn veel bedrijven afgehaakt in Steenbergen en naar elders vertrokken. Daar is nu wel werkgelegenheid, kunnen ze wel nieuwe huizen bouwen, komen er wel nieuwe winkeltjes bij….

Wat de oude coalitie o.a. nog meer op haar geweten heeft:

  • 1,4 miljoen tekort voor jeugdzorg, dat bewust pas na de verkiezingen is verteld;
  • geen tweede supermarkt in Dinteloord;
  • € 440.000 extra kosten voor het kanaal in Dinteloord door onkunde en gebrek aan informatie;
  • een verkeerschaos in met name Steenbergen naar en van de A4;
  • het tegenhouden van de vestiging van een bierbrouwerij in Steenbergen met 60 man personeel;

De inwoners van stad Steenbergen worden wederom opgezadeld met een coalitie die ze niet willen en die voor de toekomst niet wenselijk is.

Daarom is het een zwarte dag voor de stad.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door Ed Hobo.

Back To Top