skip to Main Content

Persbericht kabelverbinding Reinierpark

De fractie van de Volkspartij in Steenbergen stelde in januari jl. vragen aan het college van B&W over de inrichting van de voorzieningen op het nieuw aangelegde bedrijventerrein Reinierpark in Steenbergen. Wij hebben de antwoorden daarop afgelopen week ontvangen.

Het college bevestigt dat is nagelaten om bij de aanleg van de nieuwe trotse parel op het gebied van bedrijventerreinen langs de A4 naast waterleiding, elektriciteit en gas ook een behoorlijke kabelverbinding aan te leggen. Het argument is dat de gemeente dit niet kan laten aanleggen. Dit is naar het oordeel van de Volkspartij in dit geval volledig de plank mis geslagen, omdat er geen externe ontwikkelaar is geweest. Het was immers de gemeente zelf die als opdrachtgever eigen keuzes had kunnen en moeten maken om een zo aantrekkelijk mogelijk bedrijventerrein aan te leggen en te verkopen. In dit geval had de gemeente, handelend als publiek-private ontwikkelaar de investering kunnen voorfinancieren en in de verkoopprijs kunnen verwerken. Het is opmerkelijk dat tegelijkertijd percelen industriegrond worden verkocht zonder glasvezel, terwijl in het gehele buitengebied maatregelen worden genomen om een inhaalslag te maken.

Nu moet er voor een tweede keer worden gegraven in Reinierpark te Steenbergen. Dat is slecht voor de kwaliteit van de bestrating en hoge kosten voor de herhaalde werkzaamheden hadden voorkomen kunnen worden. Het argument dat bij de vermelding dat nutsvoorzieningen werden aangelegd niet is vermeld wat niet is aangelegd vinden wij tekort schietende informatie.

En het argument dat kabelinfrastructuur niet behoort in het rijtje gas, water en elektra is hopeloos achterhaald en past in het denken van de twintigste eeuw.

De fractie van de Volkspartij zal het college van B&W bij de eerstkomende gelegenheid hierover opheldering vragen. Probleem is dat dit pas kan gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen, zodat niet uitgesloten is dat de verantwoordelijk wethouder niet meer aangesproken kan worden op het beleid. Voor de Volkspartij is van groot belang dat dergelijke tekortkomingen in de toekomst niet meer voor zullen komen.

Steenbergen, 28 februari 2018.
Fractie Volkspartij.

Michel Lambers

De antwoorden van het college staan in de link hieronder:

Infrastructuur Reinierpark

Back To Top