skip to Main Content

Moties rondweg en verkeerscirculatieplan

Sinds de ingebruikname van de A4 is de verkeersoverlast rond het centrum van Steenbergen enorm toegenomen. Al eerder is daarom gevraagd of er een rondweg kan worden aangelegd die de verkeersdruk in onder andere de Burgemeester van Loonstraat en de Zeelandweg Oost moet verminderen. Wethouder Cors Zijlmans liet onlangs echter weten, dat uit een vorige zomer gehouden onderzoek is gebleken, dat een rondweg niet het gewenste effect zal opleveren en hij daar dus niet mee verder wil. “De kosten wegen niet op tegen de resultaten”.

Wat nauwelijks is meegenomen in de telling is het landbouwverkeer, dat bestaat uit enorme voertuigen die beangstigend zijn voor veel andere weggebruikers, omdat ze zo groot zijn. Het aantal schades dat veroorzaakt wordt, zoals afgereden spiegels. En de enorme irritatie bij bewoners van deze straten omdat er veel te hard gereden wordt.

Maar ook, of het nu gaat om de Burgemeester van Loonstraat, de Fabrieksdijk of de Kaaistraat is de huidige situatie levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

De fracties van Volkspartij en D66 gaan niet wachten totdat er een ongeluk gebeurt, waarbij dan achteraf gezegd wordt, hadden we toch maar een rondweg aangelegd. Daarom dienen deze partijen donderdag samen een motie in voor de aanleg van een rondweg in Steenbergen en een motie voor een verkeerscirculatieplan voor de kern Steenbergen en de kern Dinteloord.
Alle andere fracties ondersteunen deze moties, behalve Gewoon Lokaal, die vindt dat de mensen maar gebruik moeten maken van de wegen die er zijn.

“Als er 6500 auto’s per dag en honderden fietsers door een 30 km/h zone rijden, die ook nog eens veel te smal is, dan is het wachten totdat er een keer een ernstig ongeluk gebeurt. Dat moeten we hoe dan ook voorkomen.”, zegt Wil Knop van de Volkspartij.

Motie 1 : Volkspartij en D66 motie Burgemeester van Loonstraat rondweg

Motie 2 : Volkspartij en D66 motie Burgemeester van Loonstraat verkeerscirculatieplan

 

 

Back To Top