skip to Main Content

Motie opslagcontainer volkstuincomplex aangenomen

De huurders van de volkstuinen aan de Krommeweg in Steenbergen krijgen de beschikking over een zeecontainer waarin zij hun materialen op kunnen bergen. In de raadsvergadering op donderdag 21 december 2017 is een motie van de Volkspartij en Gewoon Lokaal! over het plaatsen van deze container aangenomen. De inhoud van deze motie is hieronder opgenomen.

Lees meer op KijkOpSteenbergen.nl: https://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/huurders-volkstuinen-krijgen-beschikking-over-container.html

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 21 december 2017,

Overwegende dat al enkele maanden de huurders van de gemeentelijke volkstuinen gelegen aan de Krommeweg te Steenbergen worden geconfronteerd met brandstichtingen, waardoor zij schade lijden;

Mede overwegende:

dat ondanks inspanningen van de politie tot heden geen verdachten werden aangehouden en de vrees gerechtvaardigd is dat het risico van brandstichting tot dat moment blijft bestaan;

dat het college heeft aangeboden om een container beschikbaar te stellen voor het opbergen van gereedschap en benodigdheden op de milieustraat te Steenbergen naar aanleiding van vragen gesteld door Gewoon Lokaal op 7 december 2017;
dat dit om logistieke reden onder meer de afstand en met name ook de beperkte openingstijden van de milieustraat geen volledige oplossing biedt;

Verzoekt het college onder meer in haar rol als verhuurder van de grond, maar ook als beschermingsmaatregel ten behoeve van de gebruikers van de volkstuinen een meer passende oplossing te bieden voor de tijd dat dit nodig is;

Draagt het college op, voor de tijd dat geen dader bekend is geworden van de brandstichtingen, een 20-voetscontainer te plaatsen op of heel nabij het volkstuincomplex, welke wordt voorzien van een slot waarvan alle gebruikers van de volkstuinen tegen een gering statiegeldbedrag een sleutel kunnen verkrijgen, zodat op die locatie nabij de volkstuinen de huurders hun gereedschap veilig kunnen opbergen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Michel Lambers, Volkspartij
Wilma Baartmans, Gewoon Lokaal!

Back To Top