skip to Main Content

Vanwege de urgentie voor de volksgezondheid heeft onze burgemeester Ruud van den Belt direct actie ondernomen:

Steenbergen, 12 iuli 2021

Naar aanleiding van de (aangehouden) motie van de Volkspartij in de besluitvormende raadsvergadering van 24 juni jl. heb ik mij de afgelopen weken, zoals toegezegd, nader verdiept in de problematiek van het ontgassen door de binnen(tank)vaart op het Schelde-Rijnkanaal en het Volkerak.

Op 6 juli jl. heb ik dit onderwerp aan de orde gesteld in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waarna de directeur hiervan onmiddellijk een (voor)overleg heeft belegd. Dit vindt plaats op 19 augustus a.s. in ons gemeentehuis en hiervoor zijn verder onder meer de burgemeester van de gemeente Tholen, de directie van de Veiligheidsregio Zeeland en de brandweer uitgenodigd.

Vanuit dit overleg zal vervolgens – onder mijn voorzitterschap – een zogeheten Watertafel worden georganiseerd, waarvoor vanuit de wijde regio nog meer betrokken gemeente- en provinciebestuurders, vertegenwoordigers van aanverwante disciplines en Rijkswaterstaat worden uitgenodigd.

Ter verdieping in het onderwerp ben ik deze en vorige week bovendien het gesprek aangegaan met binnenvaart/tankerschipper Ton Quist uit Tholen en Steenbergenaar René Overveld, specialist op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnentankvaart. Deze beide deskundigen onderschrijven de ernst van de problematiek, waarvoor zii zelf ook aljaren lobbyen. Tot nu toe echter zonder het gehoopte resultaat.

Door het onderwerp zo breed mogelijk te benaderen, krijgen we deze internationale problematiek ook zo breed en zo duidelijk mogelijk in beeld, wat volgens mij noodzakelijk is om de urgentie ervan te kunnen benadrukken en gezamenlijk op te trekken richting de verantwoordelijke minister(s).

Dit doen we wat mij betreft met het belang van de volksgezondheid voorop, maar met oog voor de vele partijen die in dit dossier een rol van betekenis spelen en zodoende onmisbaar zijn om met elkaar te komen tot voor iedereen werkbare, veilige en gezonde afspraken.

Wordt vervolgd.

Back To Top