skip to Main Content
#18 - Willy Knop

Als geboren en getogen Steenbergenaar ben ik trots op onze gemeente en ben daarom 4 jaar geleden in de politiek gegaan om mee te werken aan goede voorzieningen en het verhogen van de leefbaarheid voor alle inwoners in alle kernen.

De Volkspartij heeft haar eerste termijn er op zitten en ik kijk reikhalzend uit naar de volgende raadsperiode. Onze mooie partij heeft zich versterkt in de breedte, om maar eens een mooie sportterm te gebruiken, en is klaar voor de toekomst.

Het bestuur heeft mij gevraagd om beoogd wethouder te zijn voor de Volkspartij en de leden hebben daar unaniem mee ingestemd. Als we in de coalitie komen, kunnen we waarmaken waar we voor staan.

Onze inwoners, met name ouderen, moeten kunnen rekenen op een goede leefbaarheid en sociale voorzieningen in onze gemeente.

Sport is mijn grootste passie. (Zaal)voetbal, tennis en golf zijn de sporten waar ik actief aan deelneem. Daarom heb ik  grote bewondering voor de vele vrijwilligers. Om te kunnen genieten van sport, kunst en cultuur is het noodzakelijk dat vrijwilligers goed gefaciliteerd worden. Dit geldt ook voor de vele vrijwilligers in de zorg.

Als ondernemer ligt economische zaken mij na aan het hart. Goede winkelcentra en industrieterreinen verhogen de leefbaarheid.

Openbaar groen, bouwen en wonen en milieu hebben ook mijn aandacht want na ons moeten nog vele generaties kunnen wonen en genieten in onze mooie gemeente!

Pitch Willy Knop - Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Back To Top