skip to Main Content
#1 - Danker Kouwen

Leuk dat jullie een kijkje op mijn pagina nemen!!

Op deze manier kan ik iets meer over mijzelf vertellen en iets over de zaken die ik gedaan heb en nog wil gaan doen in de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen.

Wie ben ik?

Ik woon in de kern Steenbergen, hier kom en woon ik graag, na mijn opleiding op de LAS ‘De brug” alweer een 40 jaar geleden woon ik hier nu met veel plezier. Ik ben getrouwd met Jose en we hebben een dochter Elvira en een zoon Raymond. Ik werk als chemische procesoperator bij Sabic en ben daarnaast brandweer vrijwilliger bij het brandweerkorps Steenbergen.

Artikel in de Bode

Raadslid periode 2018-2022,

De afgelopen 4 jaar waren erg druk als gemeenteraadslid, ik heb bijzonder veel geleerd en veel ervaring opgedaan.

Daarnaast ben ik benaderbaar voor iedereen en dat heb ik geweten🙂: Met veel inwoners ,van onze mooie gemeente, heb ik contact gehad over de meest diverse problemen of vragen.  Gelukkig heb ik de meeste mensen daarmee kunnen helpen, en dat geeft mij weer voldoening om door te gaan.

Onderwerpen die ik heb mogen behandelen vanuit de Volkspartij waren onder andere:

Coalitieakkoord,
Artikel in BNdeStem
Namens de Volkspartij actief mee mogen helpen een coalitieakkoord op tafel te krijgen waarbij wij als partij ons partijprogramma goed in kwijt konden, er is naar ons geluisterd!

Meer woningbouw in de gemeente Steenbergen, ook voor nestverlaters.
Artikel in BNdeStem
Hiervoor samen met een andere fractie een initiatiefnota gemaakt, deze werd unaniem aangenomen, dit was bijzonder veel werk en is best uitzonderlijk daar er zelfde tot nooit initiatiefnota-s vanuit de raad komen.

Realistische duurzaamheid,
Artikel in PZC
Op alle gebieden van de energietransitie het realistische geluid laten horen, tegengas geven aan de groene waanzin.
Windturbines nee, ‘zon op dak’ ja en zeker geen zonnepark in een waardevol landschap als de Dassenberg.

Arbeidsmigranten,
Artikel in PZC
Mede gezorgd dat short stay arbeidsmigranten meer dan ooit bij de bedrijven worden gehuisvest, we zijn er nog niet en dit blijft aandacht nodig hebben.
Zowel onze inwoners als ook de arbeidsmigranten verdienen een juiste huisvesting zonder overlast.

Asielbeleid,
Waar nodig de discussie gevoerd over het opvangen van statushouders, ook dit is iets waar ik scherp op wil blijven, onze inwoners moeten voorrang krijgen.

Toekomst
Voor de komende 4 jaar wil ik verder bouwen aan een nog betere gemeente Steenbergen, wil ik verder groeien als raadslid, zodat ik waar en wanner dat nodig is, u als inwoner kan helpen.

Ik dank u voor uw belangstelling in mijn pagina en hoop dat u gaat stemmen op de Volkspartij.

Pitch Danker Kouwen-Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Back To Top