skip to Main Content
#13 - Menno van Koppen

Mijn naam is Menno van Koppen, 37 jaar oud, getrouwd en opgegroeid in Steenbergen. Ik heb na mijn studies criminologie en rechten enkele jaren in Rotterdam gewoond, maar ben nu weer terug in Steenbergen.

In mijn vrije tijd mag ik graag op de racefiets zitten. Ik wil mij dan ook hard maken voor het behoud van het prachtige landschap in de Gemeente Steenbergen. De energietransitie mag er niet toe leiden dat natuur verdwijnt, weilanden worden volgebouwd met zonnepanelen en vergezichten worden vervuild door windturbines. Ik ben ook voor een actief maaibeleid om te waarborgen dat fietspaden in de gemeente begaanbaar blijven. Geheel in lijn met de Volkspartij ben ik een groot voorstander van het aanplanten van zoveel mogelijk bomen: mijn jaren in Rotterdam hebben mij geleerd hoe belangrijk groen is voor een prettige en gezonde leefomgeving. Niet alleen voor mensen, want ook dierenwelzijn gaat mij nauw aan het hart.

Ik vind het belangrijk dat een ieder die in Steenbergen wil blijven wonen of naar Steenbergen terug wil keren, daar ook de mogelijkheid toe heeft. De plannen van de Volkspartij om bij nieuwbouw nadrukkelijk rekening te houden voor de woonbehoeften van senioren en 25% van de nieuwbouw­woningen toe te wijzen aan nestverlaters, waaronder Steenbergse jongeren die na hun studie willen terugkeren, sluiten daar naadloos bij aan.

Ik ben daarnaast voorstander van een streng asielbeleid en meen dat statushouders geen voorrang op sociale huurwoningen behoren te krijgen, maar net als ieder ander op de wachtlijst horen te komen.

Ik zie mijn politieke idealen terug in de Volkspartij en heb mij daarom enkele maanden geleden aangemeld als actief lid. Of de politiek iets voor mij is? Dat wil ik de komende jaren gaan ontdekken. Ik wil mij er in ieder geval voor gaan inzetten dat Steenbergen ook in de toekomst de fijne, veilige en leefbare gemeente blijft, waarin ik ben opgegroeid.

Back To Top