skip to Main Content
#8 - Jeroen Havermans

Sinds 2019 ben ik voorzitter van Vereniging de Volkspartij, een club van gezellige en betrokken mensen, waar ik met trots voorzitter van mag zijn!

Persoonlijk
Ik ben geboren in 1984 en opgegroeid in Oud-Vossemeer. In 2009 ben ik verhuisd en naar Nieuw-Vossemeer waar ik nog steeds met veel plezier woon samen met mijn vrouw en dochtertje.

Mijn achtergrond is Bedrijfskundige Informatica. Na ruim 13 jaar als consultant, project manager en delivery manager te hebben gewerkt, werk ik nu alweer 2 jaar als Manager Research & Development bij PharmaPartners. In deze rol probeer ik, samen met mijn team van IT professionals, de eerstelijnszorg in Nederland een stukje beter en efficiënter te maken.

In mijn vrije tijd doe ik aan kruisboogschieten (traditioneel, 20 meter baan) bij de (Kruisboog)schietvereniging Nieuw-Vossemeer waar ik ook secretaris van ben. Dit is vooral een gezellige sport, waarbij wij op zondagmorgen eerst een wedstrijd schieten en dan afsluiten met een koffie en biertje in eterij het Wagenhuis. Daarnaast mag ik graag wandelen, hardlopen en wielrennen in onze mooie de West-Brabantse en Zeeuwse polders.

Politiek
In 2017 heb ik de cursus Raadsoriëntatie van de gemeente Steenbergen en is mijn interesse in de lokale politiek definitief gewekt. In dit jaar ben ik lid geworden van de Volkspartij en in 2018 stond ik voor het eerst op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In de voorbije vier jaar heb ik mij vooral op de achtergrond ingezet voor de Volkspartij, en daarin meerdere onderwerpen op de politieke agenda gekregen:

  • Containertuintjes; het idee van mijn dorpsgenoot Frank de Klerk op de politieke agenda gezet en via een motie van de Volkspartij in meerderheid aangenomen. Inmiddels loopt er een proef met deze containertuintjes in Nieuw-Vossemeer en wordt dit later mogelijk ook in andere kernen gedaan.
  • Continue aandacht gevraagd bij onze raadsleden en het college voor de zorgelijke ontwikkelingen rondom de Dorpsherberg en Camping Mattenburg in Nieuw-Vossemeer.
  • Advies gegeven op onderwerpen als Zonnepark de Eendracht (in realisatie), de uitbesteding gemeentelijke ICT aan het regionale samenwerkingsverband Equalit, etc. etc.

Ik ben nu ook bijna drie jaar lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen. In deze commissie heb ik, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoeken uitgevoerd naar o.a. Burgerparticipatie, Duurzaamheid, Meldingen Openbare Ruimte (MOR), Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en Privacy & Informatiebeveiliging.

En tot zijn wij begin 2022 gestart met het onderzoek naar het Corona steunfonds waarin wij gaan kijken hoe de gemeente heeft geacteerd in de Corona crisis en onze verenigingen, ondernemers en inwoners heeft ondersteund en gefaciliteerd.

Visie & Ambitie
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 sta ik op #8 op de kieslijst van de Volkspartij. Als ik op uw stem kan rekenen en na deze verkiezingen als (burger)raadslid aan de slag mag gaan wil ik mij inzetten voor:

  1. Een mooie en fijne leefomgeving waarin het behouden van faciliteiten en ondersteunen van verenigingen volop aandacht krijgt.
  2. Economische ontwikkeling van de gemeente en regio met een gemeentelijke organisatie die hierin maximaal faciliteert

Precies dezelfde dingen dus die ik de afgelopen vier jaar al op de achtergrond heb gedaan en waarvoor ik mij in wil blijven zetten.
Stem Volkspartij, daar kun je op bouwen!

Back To Top