skip to Main Content
#14 - Gerrit Verweij

Mijn naam is Gerrit Verweij. Ik ben 67 jaar en getrouwd met Julita, heb 2 kinderen, 2 kleinzonen en 2 kleindochters. Mijn opleiding is Mulo-B en Hogere Zeevaartschool. Zelf ben ik van agrarische afkomst en heb veel affiniteit met het platteland.

Ruim 30 jaar geleden kocht ik vanuit het Groene Hart van de randstad een huis in Steenbergen-Noord en ik woon er sindsdien prima naar mijn zin….en dat wil ik ook graag zo houden.

Ik heb altijd de politiek gevolgd, maar door mijn zeevarende beroep met lange uitzendtermijnen, heb ik mij nooit bij een partij aangesloten. Wel stemde ik altijd aan de rechterkant.

De mentaliteit van de West-Brabanders vind ik geweldig. Door mijn zeevarende beroep heb ik vele landen gezien en ook diverse politieke systemen van dichtbij meegemaakt. En ik kan dan ook concluderen, dat het hier in Nederland echt niet slecht is, maar tegelijkertijd wil ik er wel voor waken dat we niet ongemerkt slechte ideeën en verkeerde mentaliteit importeren.

Eind 2018 heb ik mijn laatste zeereis gemaakt (na 46 jaar werken), en daarna ben ik AOW-er geworden (met wat pensioen erbij). De Volkspartij had mijn voorkeur, mede dankzij goed verkiezingsprogramma! Ook de mooie verscheidenheid van de diverse fractieleden trok mij.

Persoonlijk vind ik veiligheid en goede voorzieningen voor alle inwoners, en vooral voor nu ik zelf tot die doelgroep toegetreden ben, ook de veiligheid voor ouderen belangrijk.
De woningnood zou mede opgelost kunnen worden door o.a. betaalbare senioren woningen te bouwen, zodat ouderen die nu nog in een grote eengezinswoning wonen kunnen doorstromen zodat die grotere woningen vrijkomen. Dit geldt natuurlijk voor alle kernen.

Lagere lasten zijn ook een belangrijk punt, dit moet door efficiëntie te behalen en te behouden zijn. Ik vind dat West-Brabant zijn agrarische en landelijke karakter moet houden. Voedselproducenten zijn een zeer belangrijke tak en dat wordt wel eens vergeten. Ik ben dan ook tegen het pesten van boeren, burgen en buitenlui met onbenullige, betuttelende overheidsregelgeving.

Ik moet nu wel even wennen aan de stijl van de politieke discussies en de beleefde raadsvergaderingen, nadat ik bijna mijn hele werkzame leven als leidinggevend uitvoerder mijn werk vlot, goed en zo economisch als mogelijk uitvoerde. Maar ik kan mezelf uitstekend aanpassen en heb mijn draai binnen de Volkspartij gevonden.

Back To Top