skip to Main Content

Artikel 40 vragen betreffende mogelijke bouw 80 bedrijfsunits aan Olmendreef

De bewoners van de Olmendreef hebben tot hun grote schrik kennis genomen van het feit dat een projectontwikkelaar op het voormalig terrein van Bezooijen 80 bedrijfsunits wil gaan realiseren. Daarvan zijn er 60 met kantoorruimte op de bovenverdieping.

Dit terrein heeft nog steeds bedrijfsbestemming

De bewoners hebben aangegeven dat ze tegen dit plan collectief bezwaar aantekenen.

 • Er zal een extreme toename ontstaan van verkeersbewegingen op de Olmendreef en de Franseweg
 • Zo’n massale hoeveelheid bedrijfsunits hoort niet aan de Olmendreef, maar op een groot bedrijventerrein
 • Met de beoogde woonwijk om de rondweg te bekostigen, is zo’n project niet op zijn plaats
 • De bewoners zien daar liever woonhuizen verschijnen dan dit immense bedrijfsgebeuren.

Als Volkspartij zijn wij door de bewoners benaderd om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Daarom willen wij graag de volgende artikel 40 vragen stellen:

 1. Is het college op de hoogte van deze bouwplannen en vanaf wanneer weet men dat?
 2. Is het college bekend met de welstandsaanvraag en het welstandsadvies?
 3. Wat is het welstandsadvies en heeft het college dit al beoordeeld en zijn hier suggesties over gedaan of wijzigingen aangebracht?
 4. Waarom is de raad hier niet in gekend?
 5. Kan het college zich voorstellen dat de bewoners hier massaal tegen zijn?
 6. Kan het college bevestigen dat het juist de bedoeling is om (grote) bedrijven te centraliseren op de bedrijventerreinen zoals de Reinierpolders en versnippering wil tegengaan?
 7. Past de ontwikkeling van een bedrijventerrein of woningbouw op die locatie in de toekomstige uit te voeren beleidskeuzes?
 8. Is het college het eens met het standpunt dat de Olmendreef niet geschikt is om daar 1000+ verkeersbewegingen per dag extra overheen te laten gaan
 9. Is het college bereid om de bestemming van de locatie van Bezooijen te wijzigen in woonbestemming om zodoende de vestiging van bedrijfsunits tegen te gaan?
 10. Is het college het eens met de Volkspartij, dat dit onderwerp voldoende belangrijk is voor onze inwoners om dit als bespreekstuk op de agenda te plaatsen voor de eerstvolgende vergadering?
Back To Top